Christian Books & Magazines - Free Berea Magazine 5 - Page 35

በዚህ መረዳት ስናየው ትዳርን በሙላት የሚገልጸው “ቃል ኪዳን” የሚለው ስያሜ ነው። ቀጣዩ ጥያቄ፣ ቃል ኪዳን ምንድነው?” የሚለው ይሆናል። “ትዳር ቃል ኪዳን ነው። አንድ ሲደመር አንድን አንድ የሚያደርግ ቃልኪዳን። አዎ ትዳር ሁለት ወገኖች ጥቅምህ ጥቅሜ፣ ጉዳትህ ጉዳቴ፣ ወዳጅህ ወዳጄ፣ ጠላትህ ጠላቴ፣ ከማለት ባለፈ ሕይወትህ ሕይወቴ፣ሞትህም ሞቴ የሚሉበት የአንድነት ኪዳን ባለፈ ሕይወትህ ሕይወቴ፣ ሞትህም ሞቴ የሚሉበት የአንድነት ኪዳን ነው። ኪዳኑ ደግሞ ከሁሉ ነገር በከበረው በእግዚአብሔር ቃልና ሕይወትን በሚወክለው በደም ይታተማል። እናም ሁለት የነበሩት በቃል ሲጣመሩና በደም ሲታተሙ አንድ ይሆናሉ። በቃል ኪዳን አማካኝነት ሁለትነት ይሞትና አንድነት ይወለዳል። ይህ አንድነት እንዲያድግ ግን ሁለት ተጻራሪ ሃሳቦች፣ ሁለት ዓላማዎች፣ ሁለት እኔነቶች፣ ሁለት ቀዳሚ ማንነቶች… ሊሞቱ ይገባል። “እኔ”፣ “ለእኔ”፣ “የእኔ” ባጠቃላይ “እኔነቶች” ተሰውተው አዲስ የጋራ አንድነት ሲወለድ ጣፋጭ የቃል ኪዳን ትዳር ይገለጣል። ጥቅምን ፣ ምቾትን፣ ስምን፣ ክብርን፣ ጊዚያዊ ደስታን እና ግለ ተኮር አጀንዳን አራግፎ ቃልኪዳንን የሚያስቀድም ሰው ስኬታማ ትዳር ይቋደሳል። ሲሆን ትዳር በመንግስታት ያልታወጀ የጦርነት ቀጠና ይሆናል። ትዳሩ የጦርነት አውድማ የሆነበት ሰው ተጠይቆ “ትዳር ከጦርነት የሚለየው ሁለት ጠላቶች ሲታኮሱ ውለው በአንድ አልጋ ላይ ማደራቸው ብቻ ነው።” ማለቱ አንጀት ያላውሳል። የትዳሩን ሰቆቃ ይገልጻልና።ሆኖም ግን ለራስ ጥቅምና ፍላጎት መኖር ያቆሙ የአንድ ወንድና የአንድ ሴት ትዳር የቤተ ክርስቲያንን እና የጌታችን የመድሃኒታችንን የኢየሱሰ ክርስቶስን ስእል ማሳየት ይችላል። ለአንድ ቡድን የሚሰሩና ስኬታቸውም የጋራ ስኬት ብቻ መሆኑን የተገነዘቡ የትዳር ባለ አደራዎች ከብዙ ብክነትና ክስረት ይድናሉ። ሌላው የቃል ኪዳን መልእክት ቃል ኪዳን በእግዚአብሔር አይን መውጫ በርና መክፈቻ የሌለው ቁልፍ፣ ደምን የሚቀይጥ፣ እዳን፣ ችግርን እና በረከትን የሚያጋራ፣ ጠላትና ወዳጅን የሚያወርስ፣ አዲስ ራዕይን እና አዲስ ማንነትን የሚያላብስ ተቋም መሆኑ ነው። ነገሮች እንደጠበቅነው ባልሆኑ ጊዜና ባልተሟሉም ጊዜ ሮጦ የማይመለጥበት፣ በትርፍና በኪሳራ ስሌት እንደኮንትራት የማይሰረዝ፣ይልቁን ቃልኪዳንን የተረዱ ከጠላት የፍቺ ጥቃት ሃሳብ ያርፋሉ። ቃል ኪዳንን የተረዱ ድል በቡድን ብቻ መሆኑን ይረዳሉ። ስለዚህም በትዳር አጋራቸው ላይ ነጥብ ከማስቆጠር ይልቅ ድካማቸውን በማገዝ ለቡድን አሸናፊነት እንዲተጉ ያደርጋቸዋል። ቃልኪዳኑን ለሚጠብቁ ሁሉ ደግሞ የቃልኪዳን አምላክ ረዳታቸው ይሆናል። ታዲያ ትዳርን በተመለከተ ከተዛቡ አመለካከቶች አንዱ “ትዳርን” እንደ ኮንትራት መቁጠር ነው። ኮንትራት ሰዎች ከኮንትራቱ የሚወጡበትን አንቀጽ ያሰፍሩበታል። ኮንትራት ሁለት ሰዎችን አንድ አያደርግም። ይልቁኑ በሁለትነት እስከጊዜው ለጥቅም ብቻ የሚያስተሳስር የሰው ኪዳን ነው። እናም የሰው ኪዳን ሲፈርስ አዲስ ኮንትራት ከሌላ ሰው ጋር ይገባሉ። ትዳር ግን ከዚህ እጅግ የተለየ ብቻ ሳይሆን የከበረ ነው። የኪዳኑም መስራች ሰው ሳይሆን እግዚአብሔር ነው። ስለዚህም ትዳር ጥቅማችንና መብታችን በተነካ ቁጥር ካላፈረስነው የምንለው የኮንትራት ጥምረት አይደለም። እስከ ሞት ተቻችሎ፣ ተሸካክሞ፣ ተጠባብቆ፣ ተደጋግፎ፣ ተፈቃቅሮ የሚጓዙበት የዕድሜ ልክ ቃል ኪዳን እንጂ። መዝሙረ ዳዊት 103፡ 17-18 “የእግዚአብሔር ምሕረት ግን ከዘላለም እስከ ዘላለም በሚፈሩት ላይ፥ ጽድቁም በልጅ ልጆች ላይ ነው። ቃል ኪዳኑን በሚጠብቁ፥ ትእዛዙንም ያደርጉአት ዘንድ በሚያስቡ ላይ ነው።” አሜን! በተቃራኒው ግን ትዳር መከራ የሚሆነው የሁለት ማንነቶች፣ዓላማዎች፣ እኔነቶችና ግለኝነቶች ትግል ሲሆን ነው። ያኔ ነው ትዳር የጦርነት አውድማ የሚሆነው። በአንድ ጣራ ስር የሚኖሩ የሁለት ራዕይ ባለቤቶች፣ የሁለት ተቀናቃኝ ፍላጎት አስፈጻሚዎ oxch¸b8b xb"8bmH8bl8ccbbb*8c)xbaxb'H8b8b-xc(8bhb`bboxch¸b8b xb"8bmH8bi8bl8b,8biH8b&8bixbmH8b8b-xb8bhb*bboxch¸b8b xb"8bmH8bhxbxbH8bl8c"c(b&bboH8b&8bxb*8bBB