Catalogo CL Ingeniería Comercial SAS Catalogo CL Ingeniería Comercial SAS - Page 42

C ARGAS MÁXIMAS MÉNSULAS Wn Calibre 1/4 3/8 CARGAS MÁXIMAS DISTRIBUIDA Wn = ø Wu - kg.m) longitud (m) CANAL SENCILLA CANAL SENCILLA placa 3/8 SENCILLA REFORZADA Placa 1/4" SENCILLA REFORZADA Placa 3/8" CANAL DOBLE Base 1/4 CANAL DOBLE Base 3/8 CANAL DOBLE Base 1/2 DOBLE REFORZADA Base 1/4" DOBLE REFORZADA Base 3/8" DOBLE REFORZADA Base 1/2" 650 290 160 105 70 43 28 1040 464 256 168 112 68 44 1890 770 455 294 196 140 105 2430 990 585 378 252 180 135 660 290 170 106 74 56 42 1320 580 340 212 148 112 84 2640 1160 680 424 296 224 168 1005 420 285 225 150 116 72 2010 840 570 450 300 231 144 3685 1540 1045 825 550 424 264 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2 2.000 Capacidad Máxima ménsula Cal 14 Wn ( øWu) placa base 1/4" 1.800 1.600 SENCILLA REFORZADA Placa 1/4" 1.400 CANAL DOBLE Base 1/4 1.200 DOBLE REFORZADA Base 1/4" 1.000 800 600 400 200 - 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2 4.000 3.000 Capacidad Máxima ménsula Cal 14 Wn ( øWu) placa base 3/8" 2.500 CANAL SENCILLA placa 3/8 2.000 SENCILLA REFORZADA Placa 3/8" CANAL DOBLE Base 3/8 1.500 Capacidad Máxima ménsula Cal 14 Wn ( øWu) Placa Base 1/2" 3.500 3.000 CANAL DOBLE Base 1/2 2.500 DOBLE REFORZADA Base 3/8" DOBLE REFORZADA Base 1/2" 2.000 1.500 1.000 1.000 500 500 - 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2 - 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2 Fuente: Ingeniería, Investigación & Desarrollo. CL Ingeniería Comercial S.A.S 40 www.clingenieriacomercial.com