Bursa AB 7 - Page 7

eurokey proje

çalışmalarına bursa'dakİ İlk Uluslar arası toplantıyla başlandı

07

Eurokey projesinin genel amacı; KOBİ’ler ve dijital girişimlerde ülkelere göre değişen hedef pazarlara yönelik açık, erişilebilir, bilgi ve beceri odaklı mesleki eğitim ortamları oluşturarak (CVET); iş gücü verimliliğinin artırılması, rekabetçiliğin sağlanması, yurt içi ve yabancı yatırımların birlikte iş oluşturması ve geliştirmesi için uygun ortamların teşvik edilmesine; iş gücü arz ve talebi arasında daha iyi bir dengenin sağlanmasına, sosyal ortakların kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

İki gün süren proje toplantısında 3 yıllık faaliyet planları incelenmiş, kurulacak olan “ EuroKEY LAB” için yapılması gereken çalışmalar belirlenmiştir.

EuroKEY projesiyle çok uluslu işletmelerde yönetici ve çalışanların kültürel yeterlilikleri ve çok kültürlü ortamları yönetme becerileri geliştirilecek.