Bursa AB 7 - Page 6

eurokey başlangıç toplantısı İzlanda, İtalya, polonya, letonya ve ulusal, yerel ortaklarımızla bursa'da gerçekleştİrİldİ

eurokey projesİnİn İlk toplantısında bursa'da hİzmet veren uluslar arası İşletmelere zİyaret gerçekleştİrİldİ.

Erasmus + Mesleki Eğitim Programı 2017 yılı KA2 Mesleki Eğitim Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar Programında kabul edilerek merkezimiz tarafından yürütülen EuroKEY projesinin ilk toplantısını gerçekleştirdik. EuroKEY projesiyle küresel dünyada yerini almak isteyen işletmelerimize kültürel farklılıkları içeren yeni iş modelleri geliştireceğiz.

Kamu, Üniversite, Ticaret Odası ve STK’ların yer aldığı Uluslararası konsorsiyum AB Üyesi ülkelerden İzlanda, İtalya,

Polonya, ve Letonya’dan oluşmaktadır. Ulusalda TOBB ve Koç Üniversitesi, yerelde Bursa Organize Sanayi Bölgesi ve BUİKAD de konsorsiyumda yer alan ortaklarımızdır.

Valiliğimiz tarafından yürütülen EuroKEY Projesinin ilk toplantısında; yabancı ortaklarla çalışan işletmelerimizi ziyaret ederek kültürel farklılıkların pazarlama ve işletme boyutundaki etkileri hakkında bilgi aldık. Bizi ağırlayan Sofiteks, Farba ve Aktaş Holding yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz.