Bursa AB 7 - Page 4

Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyet gösterir ve büyükelçi unvanıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na akredite olan bir Delegasyon Başkanı tarafından yönetilir. Delegasyonda yaklaşık 130 çalışan bulunmaktadır.

getirebilmek amacıyla, Başkent Ankara'da bulunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nda bugün 120'nin üzerinde Türk ve AB vatandaşı uzman görev yapmaktadır.

Diplomatik misyon olarak Avrupa Birliği Delegasyonu, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana

avrupa bİrlİğİ

türkİye delegasyonu

A

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger

ralık 1999 tarihinde, Türkiye'nin AB üyeliğine aday ülke olarak resmen ilân edilmesinden bu yana, AB ile Türkiye ilişkileri hızla gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir. Bu yakın ilişkilerden doğan ihtiyaçların karşılanması görevini yerine