Bursa AB 7 - Page 33

Avrupa Bİrlİğİ Bakanlığı tarafından yürütülen Sİvİl Toplum Destek Programında İkİncİ Dönem Başlıyor!

Alt Öncelikler:

1. Aktif vatandaşlık için yasal ortamın iyileştirilmesi

2. Kamu sektörü ve STK’lar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi

3. Aktivistlerin ve STK’ların kapasitelerinin ve aralarındaki ağın güçlendirilmesi

4. Türkiye ve AB vatandaşları arasında karşılıklı anlayış için bağ kurulmasıdır.

Toplam bütçesi 3 milyon avro olan Sivil Toplum Destek Programı II ile sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali sürdürülebilirlikleri, iletişim ve savunuculuk yetenekleri, karar alma süreçlerine aktif katılımları

ile şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin desteklenmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Hibe Programı, STK’ların kapasitesini geliştirmek üzere genel nitelikte bir yaklaşım geliştirmeyi hedefleyen ulusal STK’lara hitap etmektedir. Bu hibe programı ile daha iyi bir sivil diyalog, katılım ve itibar için sivil toplum kuruluşlarının kapasitesi geliştirilecektir. Sivil toplum kuruluşları desteklenecek ve mevcut kuruluş ve ağların gelişiminin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Genel Amacı:

Politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişiminin desteklenmesidir.

Özel Amacı:

Daha iyi bir sivil diyalog, katılım ve itibar için STK’ların kapasitelerinin artırılmasıdır.

Öncelik Alanları:

Önerilen projeler yanda yer alan öncelik alanlarından en az birinin kapsamına girmelidir:

• STK’ların idari ve finansal sürdürülebilirliğini artırmak;

• STK’ların iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmak;

• Aktif yurttaşlığı ve/veya STK’ların yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek;

• STK’ların şeffaflığını ve hesap verebilirliğini güçlendirmek.

Kimler Başvurabilir?

• Dernekler;

• Vakıflar;

• Dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları

• Kooperatifler

En az 60 bin avro,

En fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.

Proje başvurularının

8 Mayıs 2018 - saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir.

33