Bursa AB 7 - Page 29

Gençlİk Projelerİ

Destek Programı 2018-II

Erasmus+ Merkezi çağrılar KA3 Politika Reformuna Destek başlığı altında GENÇLİK alanına yönelik "Euroepan Youth Together" çağrısı yayınlandı.

Gençlik alanında aşağıdaki başlıkların desteklenmesini amaçlayan çağrı için son başvuru tarihi 25 Mayıs 2018

>Hareketliliklerin desteklenmesi

>Demokratik katılımın artırılması

>İyi uygulamaların paylaşılması

>Sivil toplumun güçlendirilmesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) yönelik;

Sağlıklı Yaşam ve Spor Projeleri

Bağımlılıkla Mücadele Projeleri

Kültür ve Sanat Projeleri

Yenilikçi Fikir Projeleri

Sosyal Uyum Projeleri

Kitap Kahve Projeleri

Mobil Gençlik Merkezi Projeleri

Muhtelif Projeler (Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren diğer konularda)

konularda yazılacak projelere hibe desteği verecektir.

Son Başvuru :13 Mayıs 2018

Ayrıntılı bilgi için:

https://gpdp.gsb.gov.tr/

Program Rehberi için:

http://gsb.gov.tr/Public/Edit/images/GSB/GPDP/2018-02/GPDP_2018_II_KILAVUZ_r1.pdf

Erasmus + "Euroepan Youth Together" Çağrısı

Detaylı bilgi için:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-eacea162018_en

29