Bursa AB 7 - Page 27

w.e.s.t. project

kadın gİrİşİmcİlerİ destekleme platformu

bursa sosyal güvenlİk İl Müdürlüğü tarafından erasmus+ ka2 yetİşkİn Eğİtİmİ programı kapsamında hazırlanmış 30 ay sÜrecek olan bİr Projedİr.

8 Mart 2018

W.E.S.T Projesi

Tanıtım Toplantısı

27

uygulama örnekleri incelenecek, sorunlara sunulan çözümler ele alınacaktır. Elde edilen veriler uluslararası düzeyde STK’lar, kamu ve eğitim kurumlarının bakış açısıyla çok yönlü olarak değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeler girişimcilik politikaları ve yeni eğilimler ve eğitim ihtiyaç analizi çalışmalarından oluşan 2 kitap haline getirilecek. Yapılan değerlendirmeler neticesinde de son olarak kadın girişimcilerin ihtiyaçlarına cevap vererek destek sağlayacak içeriklere sahip web tabanlı bir platform olacaktır.

Proje kapsamında oluşturulacak kitaplar ve web platformu her ortak ülkede 1 tane olmak üzere 4 ayrı etkinlikle en az 300 katılımcıya tanıtılacaktır. 4 aylık bir pilot uygulama sürecinde en az 400 kadın girişimci ve KOBİ sahibinin Web sitesi üzerine kurulu destek platformunu kullanmaları teşvik edilecektir. Platformu aktif olarak kullanan ve desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten 4 ülkeden 40 girişimci ve KOBİ sahibine proje ortakları tarafından birebir danışmanlık hizmeti sunulacak, yine 24 girişimci ve KOBİ

sahibine ise İtalya’da 1 haftalık “Girişimcilik” ve “Girişimciliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması” hususunda eğitim verilecektir.

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından Erasmus+ Programı kapsamında hazırlanan proje Ulusal Ajans tarafından kabul edilerek hibelendirilmeye hak kazandı. 01.12.2017 tarihi itibariyle başlayan ve 30 ay sürecek projenin yürütülmesinde ortaklar arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması adına 12-13 Şubat 2018 tarihlerinde Bursa’da başlangıç toplantısı düzenlenmiştir.