Bursa AB 7 - Page 26

"kadın gİrİşİmcİlerİ Destekleme Platformu projesİ (W.e.s.t. project)" tanıtım toplantısı 8 mart 2018 dünya kadınlar gününde gerçekleştİrİldİ

platformda yer alan e-öğrenme modÜlleri ve

akıllı telefon uygulamaları İle gİrİşimcİlere ve KOBİ’lere rehberlİk sunulacak, anlık bİlgİlendirmelerle destek olunacaktır.

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan “Kadın Girişimcileri Destekleme Platformu Projesi (W.E.S.T. Project)” ile, çalışma hayatının dışında kalan kadınların girişimci olmaları için desteklenmesi ile çalışma hayatına katılmalarının sağlanması, kadın KOBİ sahiplerinin ise ihtiyaçları ile uyumlu hizmet sunulması ile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bir platform oluşturulacaktır.

“Kadın Girişimcileri Destekleme Platformu” bir fikre sahip olup nereden

işe başlayacağını bilmeyen kadın girişimcilerden, hali hazırda işletme sahibi olup büyüme hayalleri kuran kadın KOBİ sahiplerine kadar, kadınların her aşamada duydukları ihtiyaca uygun hizmete ve desteğe erişmelerine olanak sağlayacaktır.

Macaristan, Bulgaristan, İtalya ve Türkiye’den toplam 7 kuruluşun ortaklığı ile yürütülen projede kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bir KOBİ işbirliği yapacaktır. Proje kapsamında, yürütülecek araştırma ve eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları ile iyi