Bursa AB 7 - Page 25

Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde AB müktesebatına ve Ulusal Kalkınma planlarına uygun, valilik ana ve bağlı birimlerinde kapasite oluşturmak ve geliştirmek amacıyla Bursa Valiliği bünyesinde görev yapmakta olan Merkezimiz, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile talepleri halinde yerel yönetim kuruluşlarına proje yazımında, proje ortağı bulmada yardımcı olmak, karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak temelinde çalışmaktadır.

Bursa'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bir AB Proje biriminin kurulması konusunda yönetici ve çalışanlarda farkındalık oluşturarak her kurumun ve ilimizin hibelerden en üst seviyede faydalanmasını sağlamak da önemli konuların başında gelmektedir.

Bu kapsamda Bursa SGK İl Müdürlüğü bünyesinde Merkezimizin verdiği eğitimler ve desteklerle bir AB Proje birimi kurulmuştur. Bir yılın sonunda ise bir tane KA1 ve bir tane de KA2 Projeleri kabul edilmiş ve hibe almışlardır.