Bursa AB 7 - Page 23

bursa valİlİğİ AB PRoje ve dış İlİşkİler Koordİnasyon MErkezİ

Proje Yazma Eğİtİmlerİ

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılarına Merkezimiz tarafından AB Müktesebatı, Proje Çevrim Döngüsü, Mevcut Durum Analiz Yöntemleri, Faaliyet Planlama, Fon Programları, Teklif Çağrısı Okuma, Proje Yönetimi ve Ortaklık konularında 2 gün süren uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

bursa vergİ daİresİ Başkanlığı'na

proje yazma eğİtİmİ

Engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek ve engellilerin istihdamı, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla faaliyet göstermekte olan Türkiye Beyaz Ay Derneği Bursa Şubesi'ne engellilerin istihdamı, sosyal hayata entegrasyonu, haklarının korunumu konularında proje yazma - yönetme eğitimi gerçekleştirdik.

Türkİye Beyaz Ay Derneğİ Bursa Şubesİne

proje yazma eğİtİmİ