Bursa AB 7 - Page 19

T

ekstil ve hazır giyim sektöründe üretim yapan Yeşim Tekstil ve Merkezimiz inovasyon konusunda bir işbirliği protokolü imzalayarak bu alanda kamu, özel sektör birlikteliği olarak bir ilki gerçekleştirdi.

Yapılan işbirliği Bursa'da hatta Türkiye'de yenileşim konusunda kamu özel sektör işbirliğinde yapılan ilk çalışmalardan biri olması açısından özel bir önem taşımaktadır.

Gerçekleştirilen protokol kapsamında Valilik AB merkezi çalışanları Yeşim Tekstil’in Yenileşim ve Yaratıcılık Grubu, Tasarım ve Ar-Ge Departmanı çalışanları, Sosyal Kulüp Liderleri Merkezimiz tarafından verilen İnovasyon ve Yaratıcılık Eğitiminde buluştu.

Merkezimiz tarafından verilen İnovasyonun DNA’sı: YARATICILIK konulu eğitimlerden, Yeşim Tekstil’in Yenileşim ve Yaratıcılık Grubu, Tasarım ve Ar-Ge Departmanı çalışanları, Sosyal Kulüp Liderleri ve Valilik AB merkezi çalışanları faydalandı.

Beynimizi daha yaratıcı düşünmeye zorlayabilmemiz için gerekli metotları katılımcılara aktarmak ve kendi kişisel tekniklerini yaratabilmeleri için farkındalık yaratmayı hedefleyen eğitimlerimiz Şubat ve Nisan aylarında gerçekleşti. Aktif metotlarla yaratıcı düşünme, inovasyon ve değişim arasındaki ilişkilerin irdelendiği eğitimlerde yaratıcılığın önündeki engellerle baş edebilme yöntemleri üzerinde duruldu.

güçlü bİr Rekabet çerçevesİnde hayatta kalmanın anahtarı: yaratıcılık ve yenİlİk