Bursa AB 7 - Page 15

elder care at home projesİ kapsamında hazırlanan kısa fİlmİ buradan İzleyebİlİrsİnİz

***Proje kapsamında 4 tane ulus ötesi toplantı, uluslar arası çalıştaylar, SWOT Analizi Toplantıları, Türkiye, İtalya ve Polonya Mevcut Durum Analizi (Türkçe & İngilizce), Eğiticiler için Eğitim Modülü (Türkçe & İngilizce), Evde Bakım Verenler için Eğitim Modülü (Türkçe & İngilizce), 4 dilde kısa film hazırlanmıştır. Evde bakım verenlere yönelik eğitimler için psikolog, fizyoterapist ve vaizlere eğitici eğitimleri düzenlenmiştir. Ayrıca projede çalışanlarla tecrübeleri hakkında değerlendirme toplantıları yapılmıştır.

Evde Bakım Hizmetleri Projesi'nin son etkinliği olarak da Bursa'da 5. Ulus Ötesi Toplantı 14-17 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Toplantıya İtalya ve Polonya'dan ortaklarımız; aynı zamanda Türkiye'de alanda çalışan üniversite hocaları, bakanlık yetkilileri de konuşmacı olarak katılacaktır.

15