Bursa AB 7 - Page 10

aliliğimiz AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından ülkemizin Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde AB müktesebatına ve ulusal kalkınma planlarına uygun, AB kurumları, Dünya Bankası, ülkemizdeki büyükelçilikler, Avrupa Birliği Bakanlığı ve diğer ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yapılan ülkemizin yararlanabileceği proje teklif çağrılarını, bu kapsamda yapılan her türlü etkinliği ilgili kurum/kuruluşlara, tüm vatandaşlara duyurmak, kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri takip etmek ve Avrupalılık boyutunu ilimize taşımak, Ar­Ge, Ür­Ge ve inovasyona dayalı özel sektör, kamu, STK işbirliğine dayalı projeler üretilmesini sağlamak amacıyla "Bursa AB Online Akademisi" oluşturulmuştur. Bursa Valiliği AB Online Akademi, kullanıcılara teknolojinin öğrenme ve gelişim dünyasına getirdiği yenilikleri kullanarak, zamandan ve maddi olanaklardan tasarruf sağlayarak, ücretsiz-online-interaktif eğitimlerle;

v

Avrupa Birliği Topluluk Fonları, Adaylık Öncesi Mali Yardımlar, Yerel Fonlar kapsamında kullandırılan hibelere yönelik projeler hazırlama becerilerini geliştirme olanağı sağlayan dijital bir öğrenme ortamı sunmaktadır.