Bursa AB 3 - Page 7

07

405 Milyon € Bütçeye Sahip Olan "Rekabetçi Sektörler Programı" ndan En Yüksek Oranda Faydalanmak İçin hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Merkezimiz tarafından Çarşamba Valilik toplantı salonunda programın potansiyel faydalanıcısı olan kaymakamlık, belediye, üniversite, teknoloji geliştirme merkezi, organize sanayi bölge müdürlükleri, odalar, birlikler ve iş adamları derneklerinin başkanları ve yöneticilerinin katıldığı bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

2017 yılının ilk çeyreğinde çağrıya çıkacak olan "Rekabetçi Sektörler Programı" İmalat Sanayii, Hizmetler

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP)

AB ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı programdır.

Bİlgİlendİrme Toplantısı

ve Yaratıcı Endüstriler, Araştırma ve Geliştirme, Teknoloji

Transferi ve Ticarileştirme alanlarına destek verecektir.

Proje başına azami 30 Milyon € veren Programın tanıtımı

ve koordinasyon için gerçekleştirilen toplantıda programa

yönelik hazırlanacak projeler konusunda ilk planlamalar

gerçekleştirildi.