Bursa AB 3 - Page 3

demokrasİ İÇİN DEMo

10

Kamuda Halkla İlişkilerde Sosyal Medyanın Yeri ve Kullanımı Eğitimi

12

Eğitim ve Ziyaretler Bursa AB

Proje ve Dış İlşkiler

Koordinasyon Merkezi

03

Demokrasi için DEMO

projemiz bir sonraki sayımızda ayrıntılı paylaşılacaktır.

ERASMUS+ KA3 - Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları) kapsamında hazırlanmıştır. Hedef kitlesi,

tarih/sanat/tasarım/fotoğraf

gibi konulara ilgi duyan 18-30

yaş arası gençlerdir. Proje süresi

8 aydır. Genel kapsamı, günümüz toplumlarında nüfusun hızla artması, toplum yapısının karmaşıklaşması, vatandaşların devletten beklentilerinin çoğalması gibi sebeplerle gerçek ve doğrudan demokrasinin uygulanabilmesi pratikte kolay olmaması nedeniyle demokratik değerlere sahip ve bunları yaşantısına geçirebilmiş bireylere ihtiyacın varlığıdır.