Brochure Brochure LOGS - Page 4

PART NERS T he F i nni s h F ol k Hi gh School , Got henber g, Sweden ( coor di nat or ) CF A Cat ol oni a, L ’ Hos pi t al et de L l obr egat , Spai n ( par t ner )