Boat and Yacht News 2017/3 - Page 22

TANITIM l RIVA 76’ PERSEO Yatın kıç tarafı yolculara maksimum seviyede konfor, eşzamanlı olarak mürettebata optimum kullanım kolaylığı ve ergonomi sunacak şekilde tasarlandı. R iva’nın coupe yat sınıfında- ki yeni modeli 76’ Perseo, Riva’nın başarılarla dolu geçmişini geleceğe taşıyor. Yeni 76’ Perseo markanın diğer spor modelleriyle birlikte Riva’nın güncel tasarım diline sadık bir görünüm sergiliyor ve bu tasarım diliyle açık bir şekilde marka aidiyetine vurgu yapıyor. Ferretti Grubu CEO’su Alberto Galas- si yeni 76’ Perseo’yu Riva’nın 173 yıllık köklü geçmişinin gelmiş olduğu en son nokta olarak yorumlarken, yeni coupe yatın markanın geçmişten gelen bilgi birikimi ve deneyimini yarınlara taşıdığının altını çiziyor. Yeni Riva 76’ Perseo; tüm Riva ürün gamının tasarımında imzası olan Of- ficina Italiana Design kurucularından Mauro Micheli ile Sergio Beretta ve Ferretti Grubu mühendislik departma- nının işbirliği ile geliştirildi. 22,98 metre uzunluğa sahip olan Riva 76’ Perseo 5,75 metre Beam değerine sahip. Riva 76’ Perseo zarif hatları kadar sportif duruşuyla da dikkat çekerken renkleriyle de bu yapıyı tamamlıyor. Satılan ilk örnek Japonya denizle- rinde Moon Grey adındaki metalik gümüş renkle satıldı. Gerek gövde altında ve gerekse üst gövde de kul- lanılan renk Riva’nın klasik renklerin- den Bright Black siyah ile kombine ediliyor. Böylece sportif hatlar daha da vurgulanıyo ܝY\\,[q,N™흙H[1,[K흙H00HBp[[ZqgY\[[ZZ][H BXZ0\H Y]Z\[[0\[B[[HZ\[H[[\\Z^[܋YXHZH[[ZZ[\BܝY\휰H[XZH[XKBX[[qg[H[[\^[,H[X[BHX[pH^Y1,[1,q',HH\Z1,q',HB\Z^[܋0垙[ZH[H][BYH00훙[[H\0[^[܋]H[[H[[\,[qg\q'B۝\\H휜[0ZX[q'HH܋BY휰p[X[[1,^[܋X]1,[,p\Y,H[[\HXZ[][B]^YYHۙ܋qgޘ[X[1,H\Z›p]X]H[][H[[,[HB^[1,q',HH\ۛZH[XZ1gZ[B\\[1,KܛX[HH]^Y\[[\[H[pYH]ܛ]HX]\q'[HH[1,H]^Y\[HY\[0[1,[X[^[܋[XH[[\,[[[X[Xq'HHZ]^XX[XKB'HH]^Y\[[[1,[H[H\pYH]ܛ]Hܝ^XH0,Z,^[܋Z[BH]^Y\[[[1,[H[]ܛB^Y\[HY[0,ZXZ^[qg,KB[܋\Z\1,\,Hp,[1,\pYH] Bܛ][[[0[1,[X\,^[H HY]B^[q'[ZH[\p[\qg[Bq'[X[^[܋1,^Y[Z[H\B][q',[,HpYH]ܛ][[0H۝[[[1,\X[^[܋] Bܛ][[0[1,[X\,^[HHH^[B[qg^[܋XZ[][H]^YYHۙ܈[XZ±gZ[H\\[[]H\q'Bq'1,H\ZZ[H\HZ۝[KB[1,\,[X[^[܋Z[HH0YB[qgZ[XH[[\,HH힛\[[^[܋][[Y[\\,[B&8&Hܛ[H\\XHܝXH۝[[[B1,\,[1,\[][\Y,[H\BZ[H8&8&Hܛ[H\\XHܝXHBp\Y[YZX\\,H[[^[܋Y[YZX\\,[,[q'\X[,[H Y][[YH[[\[[XBqgH^[,H[HY[YZZ^YX[^[܋][X[,[HpqgܚYܝ[[][q,[Hp]X][X\[\,B[[^[܋