BNL 2018-3 - Page 9

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN | Oktober 2018 | BNL | 9 Coalitieakkoorden onder de loep "Extra uitdagingen door versnelde woningbouw" Marie-Thérèse Meijs, wethouder Wonen, Haarlem Haarlem heeft een ambitieus coalitieprogramma. Het aantal Hoeveel aandacht hebben gemeenten de komende vier geplande nieuwbouwwoningen tot en met 2025 is verhoogd jaar voor bouw en infrastructuur? Om die vraag te van 7.500 naar 10.000. Wethouder Marie-Thérèse Meijs: beantwoorden legt Bouwend Nederland maar liefst “Dat stelt ons voor uitdagingen in een stad zonder grote 270 coalitieakkoorden onder de loep. uitbreidingslocaties. We [][[\[[Y[Z[[[܈[ٛܛX]YH[YZ[\Z[[[\X[[ZY[Z\&[ Zܙ[ۙ\ [ZYB\[[HZ[Y[HY[[[\YY]\\][Y\[X\Z\\Y]ܝZ][ۈX\YHY[[HX[]^[]Y]HY\H\[][8'\\Y[X[X܈B]Y\܈\ۙ[Hۚ[؛]ˈ[[[Z\[][[HY]]؛]ۚ[[H0BH[[\HY[ۚ[[HHY['HXZ܈YY\ZY[\H]\Y[HY[X]Y\Y˂X\[HYYY[ZܝX[[Hۚ[\[YZZΈ8'H[\HXZ[[YH[Xx&\Zۙ\ZZ\ݙ\[[]YHYYXܘ[\[XXZ܈Y[ܛ\Y[]\\Y[[XX]܈ۙ\[Y\[[\BX[܈Y\H[ZY[[Y[ˈZY]]؛]Y]Y[܈ZܘY[KXZ\˸'B\\\[H [܈XX[[ [܂ZY[]\]X[܈]X[HY[YH]Z[\[H[]YXZܙ[[[ܚZHZ[[Z[\HY[H[Y\\ۜۚ[['Hۙ\[X [\\ 8'Z[[܈Y]]؛]BZ[HX\\ݜZHY]]؛]ۙ\ZX\[Hوۚ[[Y]X[ܘ[[[Y[ZH]Y\˂Y]]؛][ܛ\H۝Z[XYY[[\Y[]\[[XX\\ZZ]ZY[]Y\YHX[HXYžZYZZΈ8'H[[\][[[Y]Y[ݙ\KHH[\\\\Z[YX[X܈ۙ\ܛۙBX]Z] ]H\Y[Y[[H\X[Hۚ[H[\X]\[][XX]\[YXZ[[ܜXYX[[[Z][Z\Y\]HܛH[\[[[[[Y[ZH]\\[ˈ\[Z]Y[[H[\Y][]YK[YY\Z\[HHY[[]YXZܙ[[]YY\[\\[[ۙ\BX[]Y\HX\[\H\][] 'HY[[\X]\X[XX\ܙZܘY[H[H[X]Y\HX[\\[\Hݚ[YZٙYYH\[[[[ݘ]YH[\][Y[]][Y[Y]ܜܘ]Y\[HX\ 8']X\[\H[XYX[[\\[[Y 'B][H]\\\[]\Y [Y[[[BY\[][XY\XZ['B(][Y\[X]YHX[Y\[Y]BZ]\[X[HYˈ\\8'H[H\[][YYH[HX\\\\Y] Y]]JH]Y\˂ۙ\[XH[Xx&\[[Hݙ[Y[[ZB[H[YY[[ZH]H[[[ݙ\Y['BYY\[ܛX]YHݙ\H[][][Y\[Z[H[YY[\XYݙ\Y^[[[H][Y\[ [YY[\XYݙ\Y^[[۝X\ۂX[Y^[Y\]\X\[ݙ\ZYY^[][Y\[