BNL 2018-3 - Page 7

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN | Oktober 2018 | BNL | 7 Foto's | Bibi Veth, Rob Voss COALITIEAKKOORD "Verduurzaming en huisvesting hoog op de agenda" Oscar Dusschooten, wethouder Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving Tilburg "Unieke karakter behouden en versterken" Nathan Stukker, wethouder Wonen, Apeldoorn Verduurzaming is de komende vier jaren een belangrijk 2030. Dat is het jaar waarop het Apeldoornse bestuur­ thema in Tilburg. Wethouder Oscar Dusschooten: “We willen sakkoord zich de komende vier jaar richt. Tot dan blijft het dat onze stad ook in de toekomst een fijne plek is om te aantal inwoners in ieder geval stijgen. Wethouder Nathan wonen. Daarom stellen we een Investeringsfonds Klimaat in Stukker: “We grijpen deze groei aan om het unieke karakter van 20 miljoen euro om verduurzaming te versnellen. Denk van Apeldoorn te behouden en te versterken: ruimtelijk, aan isolatie van gebouwen en het opwekken van duurzame g [[XX[ H][Z\\[YKܛ[B[\YK'H]\[X\[YY\Y[YYY] \ܛ[H]'XX\\X[YY\ۙ\\[HY[x'Kۚ[X[܈ۙݛ\[[H[[YY\\\[8'\ZY[Y]]HZY[\H[Y\X[HY[[HH][YZYB]\ۚ[[YH]ܛZY[HX[[Y[H[YpH\\['B\ۜZ\Y[HZ\ݙ\[][[Y[ Z\Z^[[Y]]؛]ۚ[[Y˂X[[\ZYZYܘ[[XY[[\H\[HY[Z\Z\Y]][\]\X[]\[ܛZ\ݙ\[ˈ8&Z\&H[[HZ\ݙ\[[HY[Y\H\X[H\Y\HZ[YZ[\Z[[[ۚ[ݛܜXY ܈ܝ^H\ZYZYܘ[[Z[X][Z\8'Y[ܘY[[]X]BHZ\Z[ZHZ\ݙ\[[[XZ[\]ܛX[YHٙ[܈[[X[ZY\]\˸'HXۚ\H\^ ۝ܜ[܈\X[\\\ۙ\X]HY[H\[Y[[ٛܛX]YHۋBܝ[ZH[Xx&\ۙ[[X[Z[H[\X]˸'BX\\\YH][Y\[[[H[Y[Y]Xۚ\\H[ݘ]YH[ N \\[Y[[[Hݚ[YHܙ PX[܈[HY]]H]Y\\XY][[ݙKYH]ۙ\ZY[[\YpBܙ[\Y\K\[8'HX\\\Y[\\[]\[ [ H[YY[H\Y[B[YH[Y[ZYH[\HXZ[Y]H]X܈HY\܈Y[[YZH[[˂[ݙ\[[H][[[[YY[H[[[X[ZY\[[[ݙHZ[Z\ZH]Y][Y[[Y[[[HZܘY[\]\HZ]ZڙX[X\ZH^\\H[HX\Yž[Z[[][\[܈Y]]H[[Y\[ݛܛY[[\ˈ8'][][Y܈H[ݘ]YH[0BX[X]Xۙ[[[Y\[ˈ\H]X܈X][HY[[\[YYH[YY[H]ۛZ\ؘX\܈[ݘ]YH[Z\ݙ\[[^X[H[[[XX][ۙ\[\[[p۝[\\Y\ ۝ܛY[܈ܝ^H\ZYZYܘ[['H[Y[Y]HX\X[HHܛ[Y\]\B[Y[[[^ۙ\XZ[\\ܝH[Y\X[H[[[\[ܛ'