BNL 2018-3 - Page 60

44 | BNL | Oktober 2018 | Tekst | Frank de Groot BOUW TOTAAL CIRCULAIR BOUWEN IS MEER DAN HERGEBRUIK Circulair bouwen wordt vaak gezien als het bestaat uit 100 procent gerecycled beton met een zeer lage cementwaarde. De vloer is gestort zoveel mogelijk gebruiken van tweedehands met innovatief beton. “De 160 millimeter dikke materialen bij nieuwbouw. ‘Tenenkrommend’, krimpvrije vloer hebben we op zand gestort. Het innovatieve beton wordt al gebruikt voor bijvoor- vindt Cor van Dijken van Nexteria. “Het gaat beeld fietspaden en rotondes, maar gebruik als namelijk over de totale footprint van een vloer in een bedrijfsgebouw is nog experimenteel.” gebouw en dat betreft ook de demonteerbaar- Er is verder onbeschermd staal toegepast: “Dat heid, het grondgebruik en de herinzetbaarheid beetje roest zie je straks toch niet meer. Poeder- coaten is bovendien schadelijk voor het milieu en van die grond na sloop.” Omdat mooie woorden niet duurzaam.” De complete staalconstructie is alleen geen verandering brengen in ons denken verder gebout: “Die jongens zijn dan nog wel een dag bezig om alles na te stellen. Verder hebben en handelen, verrijst er achter het kantoor van we stalen stelprofielen ontwikkeld, waarmee de Nexteria een pilotproject circulair bouwen. staalconstructie demontabel op de stroken funde- ring is te plaatsen. Daarnaast hebben we gekozen De gehele staalconstructie wordt gebout.  voor geanodiseerde aluminium kozijnen, in plaats van houten kozijnen. Hout moet je iedere vijf tot  “Een integrale visie op circulair bouwen ontbreekt tien jaar schilderen. Daarvoor is ook een schil- nog vaak. Wij denken echter al voor de eerste dersbusje met twee personen nodig. Dat betekent schetsen na over de herbruikbaarheid van een allemaal extra CO2-uitstoot.” De dakconstructie gebouw na zijn gebruiksduur. Dat kan na de bestaat verder uit geprofileerde staalplaten, technische levensduur zijn, maar ook al na vijf of BioFoam® EPS isolatieplaten en een mechanisch tien jaar bij een kortere beoogde gebruiksduur”, bevestigde Universal POCB dakbedekking. De merkt Cor van Dijken op. Hij is projectleider duur- grondstof voor BioFoam bestaat uit biopoly- zame bouw en ontwikkeling bij Nexteria. Deze meren, gemaakt van plantaardige grondstoffen. organisatie ontwikkelt bedrijfshuisvesting vanuit een levenscyclusbenadering. “Ik zie ‘circulaire’ Uiteindelijk denkt Van Dijken dat we in een projecten waarbij zoveel mogelijk gebruikte situatie komen dat we alle materialen leasen materialen worden toegepast. Denk aan oude van de leveranciers of producenten. “Wij hebben wc-potten, deuren, sloophout en granulaat. Dat is nu ook op al onze materialen een terugname­ verder prima, maar als we massaal circulair gaan garantie gekregen. Een gebouweigenaar kan zich bouwen komen we al snel gebruikt materiaal te dan richten op zijn core business. Het gebouw is kort. We moeten ons daarom nu vooral richten op alleen een faciliteit. Wij denken daar samen met het demontabel maken van gebouwen, zodat de de Rabobank over na. Je weet dan precies wat materialen na de gebruiksduur eenvoudig zijn her de restwaarde van je gebouw is. Belangrijk voor te gebruiken of te recyclen. Pas dan komt circulair toekomstige investeringen! Circulair bouwen sluit bouwen grootschalig op gang”, zegt Van Dijken. aan op de nieuwe economie.” PILOTPROJECT Eind april 2018 is gestart met een pilotproject achter het eigen bedrijfsgebouw in Deventer; een eenvoudig energieneutraal bedrijfsverzamelge- Meer weten? bouw van 420 vierkante meter. De fundering Kijk op www.nexteria.nl. Cor van Dijken, Nexteria: “We moeten ons daarom nu vooral richten op het demontabel maken van gebouwen, zodat de materialen na de gebruiksduur eenvoudig zijn her te gebruiken of te recyclen.”