BNL 2018-3 - Page 55

ADVIES | Oktober 2018 | BNL | 39 Tekst | Jan Willem Kommer RETENTIERECHT: GEEN DHZ-KLUSJE Niet vanzelf je het retentierecht onterecht, dan kan dat flinke Een wolk van een wet dus, maar toch wordt het financiële consequenties voor je hebben. Daarom een krachtig pressiemiddel om alsnog je geld pressiemiddel niet dagelijks ingezet; in zijn praktijk is het altijd verstandig om eerst contact met één te krijgen. Een goede nachtrust is echter géén komt Vermeij de daadwerkelijke uitoefening van van de bouwjuristen van Bouwend Nederland garantie want een walk-in-the-park is het niet. het retentierecht niet heel veel tegen. Dat komt op te nemen als je van retentierecht gebruik wilt onder meer doordat er niet altijd aan de strikte maken. “Beter is nog om het niet eens zo ver te voorwaarden kan worden voldaan. Belangrijkste laten komen”, zegt Vermeij. “Zorg voor een goede Het principe van retentierecht is best eenvoudig; is dat je de feitelijke macht hebt om gebruik debiteurenadministratie, dan kun je betalings­ als de opdrachtgever niet betaalt, dan wordt te kunnen maken van het retentierecht. “Die problemen tijdig signaleren en erover in gesprek het werk niet afgegeven. Helpt dit niet en blijven feitelijke macht houdt in dat je als bouwer bepaalt gaan met de opdrachtgever. Dan kom je vaak betalingen nog steeds achterwege, dan heb je als wat er op de bouwplaats gebeurt”, aldus Vermeij. wel tot een oplossing en is uitoefening van het bouwer een mogelijkheid om het gerealiseerde “Bijvoorbeeld doordat je de bouwplaats met retentierecht niet nodig.” werk te verkopen zodat je alsnog je geld kunt hekken en sloten ontoegankelijk hebt gemaakt, krijgen. “Mooi is dat je als uitoefenaar van het of voldoende materiaal en materieel op de retentierecht voorrang hebt bij het verhalen van je bouwplaats hebt geplaatst zodat het object niet Meer informatie vordering”, zegt Peter Vermeij, juridisch adviseur zonder meer in gebruik kan worden genomen. Die Bouwend Nederland Advies bij Bouwend Nederland Advies. “Je bent de eerste feitelijke macht moet wel al vanaf het begin van advies@bouwendnederland.nl die geld krijgt uit de verkoop, óók als de opdracht- de bouw duidelijk zijn; ineens hekken neerzetten Het eerste advies is gratis; bij volledige b ­ egeleiding gever failliet is.” als rekeningen niet worden betaald, dat mag niet.” of uit handen geven van de zaak geldt het uurtarief. Onbetaalde facturen, je kunt er nachten van wakker liggen. Gelukkig is er retentierecht; Altijd prijs En het wordt nóg beter. Het retentierecht is ook in te roepen tegen derden waarmee de bouwer Bezint eer ge begint geen overeenkomst heeft, zoals een hypotheek­ Er zijn nog meer specifieke vereisten. Voldoe je verstrekker of een eigenaar van het perceel daar niet aan of zet je niet de juiste stappen, dan waarop wordt gebouwd. kun je achter het net vissen. Sterker nog: gebruik Contactpersoon Peter Vermeij Juridisch adviseur p.vermeij@bouwendnederland.nl