BNL 2018-3 - Page 51

BEDRIJFSVOERING | Oktober 2018 | BNL | 35 Tekst | Eva van Beveren 1 Het beste advies ooit gekregen Dat was van mijn ouders; ga doen wat je leuk MANAGEMENTVRAGEN AAN KLAAS GRAVELAND vindt en je zult maximaal tot ontwikkeling komen. 2 Het onderscheidend vermogen van mijn bedrijf 6 De belangrijkste ontwikkeling voor de toekomst van de bouw De aannemer wordt verantwoordelijk voor het Als middelgrote bouwer in de woning- en eindproduct, dus tot na de oplevering. utiliteitsbouw kent Hunebouw een rijke Ik zie dat als enorme kans omdat kwaliteit zich nu historie van meer dan 220 jaar. Directeur-­ kan bewijzen. eigenaar Klaas Graveland leidt vanaf 2003 7 We hebben een hoge mate van klantgerichtheid dit familiebedrijf in Hoogeveen, dat ooit is en een hoge werknemerstevredenheid. Al meer opgezet door de familie Ter Stege. De oudste dan 40 jaar werk ik met veel plezier in de bouw zoon van Graveland werkt sinds een aantal en stop een enorme passie in mijn bedrijf. Dat jaar bij Hunebouw en heeft met zijn jongste Dat was toen ik nog in loondienst was; de eerste heeft zijn uitwerking op zowel klanten en werk- broer de ambitie het bedrijf voort te zetten. fase van de upgrading van het TT-circuit in Assen. nemers als op de kwaliteit van onze werkzaam- Daarom wordt volop geïnvesteerd in nieuwe Daar moest in een kort tijdsbestek een onmo- heden. In 2017 zijn we door Bouwnu.nl met een ontwikkelingen in het oudste bouwbedrijf van gelijke klus worden uitgevoerd. Ik werkte daar 8,8 uitgeroepen tot beste bouwer in de categorie Noord-Nederland. zeven dagen per week om het project af te krijgen. 10 tot 50 reviews. 3 Mijn grootste angst als directeur Mooiste project ooit bij betrokken Daarna besloot ik voor mezelf te beginnen. 8 Het lastigste aan management in de bouw Kom ik ooit los van mijn bedrijf? Ik moet echt mijn Betrokkenheid kweken bij onderaannemers. best doen om op vakantie te gaan omdat ik heel Doordat steeds meer mensen op de bouwplaats gefocust ben op het bedrijf en wil voorkomen dat van ver komen en alleen voor de centen, zakt de er iets misgaat. Dat perfectionisme kan mij in de teamgeest weg. Het is lastig om dat op orde te weg staan. Daarom ben ik druk bezig om dat bij houden. Want het haalt het plezier weg bij de mezelf te verbeteren zodat mijn medewerkers medewerkers. Terwijl op de bouwplaats juist een zelfstandig kunnen opereren, zeker wanneer topsfeer moet heersen. 9 ik het bedrijf straks moet overdragen aan de volgende generatie. 4 De belangrijkste eigenschappen voor succes als Mijn managementstijl kwalificeer ik als… Ik wil transparant communiceren. Daar haal ik ook mijn kracht uit. Iedereen weet zo waar ze aan toe zijn 10 manager/directeur in de bouw Voor mij is dat rust en kalmte bewaren in hectische periodes. Het voorbeeld daarvan ligt in de crisis. Veel bedrijven lieten zich toen vooral leiden door Het woord dat ik niet meer kan horen wat de concurrent deed. Dat heeft bij veel de das Bevingsschade. Een beladen woord in Noord- omgedaan. Nederland Toen bekend werd dat men bevings- 5 Het meest trots op tot nu toe schade ging herstellen, werd er van alles g eorgani­ seerd maar aannemers uit Drenthe en Friesland waren niet welkom. Er was alleen ruimte voor Groningse bedrijven. Een domme strategie naar De start van mijn eigen bedrijf. Ik heb eerst altijd mijn idee want het gaat uiteindelijk om werk voor in loondienst gewerkt maar wilde op den duur de gehele branche. Waarom zijn bijna heel Drenthe toch heel graag eigen baas zijn. Toen ik voldoende en Friesland buiten spel gezet? Ik vind het echt spaargeld had, kon ik dit realiseren en mijn een blamage voor de branche, om daarvoor in huidige bedrijf kopen. een probleemgebied een oncollegiale lobby op te tuigen. •