BNL 2018-3 - Page 5

komen twee hoogwatergeulen. In het centrum van Wanssum komen veel opgaven samen; de jachthaven wordt opnieuw ingericht, er komt een nieuwe brug met brugpleinen en dijken en damwanden worden vernieuwd of verhoogd. INITIATIEFNEMERS RIJKSWATERSTAAT, PROVINCIE LIMBURG, GEMEENTE VENRAY, GEMEENTE HORST AAN DE MAAS, WATERSCHAP LIMBURG UITVOERDER MOODER MAAS (COMBINATIE DURA VERMEER DIVISIE INFRA EN PLOEGAM) OPLEVERING EIND 2020 MEER INFORMATIE OOIJEN-WANSSUM.NL Foto | Projectbureau Ooijen-Wanssum