BNL 2018-3 - Page 48

32 | BNL | Oktober 2018 | Tekst | Marije Rispens INNOVATIE QUAKESHIELD GRONINGSE OPLOSSING QuakeShield weet gebouwen preventief aardbevingsbestendig te maken. De montage is relatief eenvoudig en de woonruimte blijft gelijk. Het product is geschikt voor bestaande bouw. “De karakteristieke huizen en boerderijen van Groningen blijven behouden.” De door aardbevingen beschadigde boerderijen en woningen Woonruimte in Groningen gingen Martin van der Lees (SealteQ) en Om QuakeShield te bevestigen, frezen ze van binnenuit Peter Westra (Koninklijke Oosterhof Holman) aan het hart. groeven in de binnenmuur. In sommige gevallen wordt de Daarom zochten ze samen naar een oplossing die bestaand spouwmuur verwijderd, bijvoorbeeld als bewoners tijdens metselwerk zodanig kan versterken dat het bevingsbestendig de renovatie in hun woning blijven wone X\Hܙ[\ˈ\ۈ\]\\X]\XX[܈YH[H\[XY[H]XZTY[ [ZK[Hܛ][X[TH\\H\[XYX[YYK]\XY\\X] Y[XY\ݙ^[\\[ܝ[ ٰB\\[X[[YZ[Y[[\H\\[Y\\[[ۙ][Y[XY[Y[[ܝ[XZ[]ZY[\Z܈]\[[\X[Hۚ[[YܛܙY[[^HY]H[\[Z[Y]ZYؘX\YHۙ\Z\[\وX[[[[[Y[BZܘY[Y[X[ۜXYK\]HY][]\ۜZ[]K\[Y]HH[[HZ[ݙ[Y]^H\\Y[]\[Y[X[[\[[X[HY[[Y[Z]Y[]\[X]XY\Z[ZY[ZZYܛۚ[BX^X[H\ۜ\Y]Y[XX[HXZH[\\HZKۚ[[\\Y]]XZTY[ \Zܛۚ[[¸'HZH\H[[ܚZHZ[[^H[ݘ]YK][H[H][ZY\ZY[]X\\[B\ZY[Y[ܝ[]\ ^HܝYYXZ\[]XZTY[]ZZܙ\[X]HY][8'\\[Y]]Y][\[ܙ]H]]\Y[\[Z^[[Y[Y[[[HYH\HX\][Y]HZYؘX\ܙ8'KY[\HY\X[0H HX[[X\[Hۚ[X\Z]XZpBX[Y\[]XZTY[Z] Y[Y[X[XX ][Y[]\[H]]\'B(