BNL 2018-3 - Page 42

30 | BNL | Oktober 2018 | Tekst | Petrick de Koning REGIOKATERN RANDSTAD ZUID Foto | René van den Burg BOUWONDERWIJS "DE GEHELE KETEN BETREKKEN" SPB Gouwe en Rijnstreek leidt al 35 jaar leer- bouwsector booming, waardoor bedrijven staan doelgericht opleiden en hebben het netwerk om lingen op voor de bouw. “De laatste tijd loopt te springen om goed opgeleide mensen. Als we op ze bij bedrijven te plaatsen.” het aanbod terug, terwijl de vraag groeit. Als de huidige weg doorgaan, ontstaat er op termijn we de komende 35 jaar willen blijven opleiden, een probleem.” moeten we de gehele keten hierbij betrekken”, Opleidingen opstarten De gesprekken over de precieze invulling van de zegt Ramon Looije, directeur van SPB Gouwe Brede insteek samenwerking en het aanbod van de Bouw­ en Rijnstreek. Dat was het vertrekpunt voor de Looije is ervan overtuigd dat het SPB deze academie zijn in volle gang. “Gemeenten kunnen Bouwacademie Gouwe en Rijnstreek. uitdaging niet alleen aan kan. “We willen de bijvoorbeeld kandidaten, zoals mensen met een gehele keten betrekken: onderwijs, bouwbedrijven afstand tot de arbeidsmarkt of statushouders Als sinds de jaren 80 zorgen de SPB’s dat en de gemeente. Alleen met een brede insteek is aanbieden. Scholen die de laatste jaren hun regionale bouwbedrijven goed opgeleid personeel het mogelijk om op de lange termijn voldoende bouwopleiding hebben gesloten, helpen we om krijgen. “Dat doen we natuurlijk niet alleen. instroom te houden voor het juiste opleidings- deze weer op te starten. We geven ze bijvoorbeeld Ook vmbo-scholen, mbo-instellingen en bouw- aanbod. Om dat te bewaken, hebben we het toegang tot onze faciliteiten en docenten.” bedrijven proberen het aanbod goed geschoolde initiatief voor de Bouwacademie genomen.” 2020 van start medewerkers te bewaken. Het is effectiever als Krachten bundelen De plannen voor de Bouwacademie zijn Het doel van de Bouwacademie is om leerlingen enthousiast ontvangen in de regio en er zijn al Ander speelveld vanaf 13 jaar tot en met cursisten van 67 jaar concrete stappen gezet. “Onze huidige locatie Het speelveld is de laatste jaren flink veranderd. opleidingen, training, advies te geven en naar een is niet geschikt voor de verbreding van onze Hierdoor is het vinden en opleiden van mensen baan te helpen. Looije legt uit: “We willen één activiteiten. Daarom zijn we op zoek gegaan naar steeds lastiger. Het aantal leerlingen op de loket bieden waar bedrijven, gemeentes, vmbo’s een andere locatie die meer faciliteiten biedt en bouw- en techniekafdelingen van scholen daalt en roc’s terecht kunnen voor alles wat te maken ook meer zichtbaar is. Inmiddels is een bouwkavel en dat heeft zijn weerslag op het aantal bouw- en heeft met praktijkgerichte opleidingen voor de aangekocht en gaan we zelf bouwen. Het streven techniekopleidingen. “Aan de andere kant is de bouw. We kunnen geïnteresseerden snel en is om in het schooljaar 2020 van start te gaan.” we al die krachten bundelen”, onderstreept Looije. •