BNL 2018-3 - Page 41

REGIOKATERN RANDSTAD ZUID | Juni 2018 | BNL | 29 Foto | René van den Burg De kersverse wethouder draait er niet omheen. aansluiten op het bestaande warmtenet. “Ik heb de mooiste baan die er is”, vertelt Kurvers: “Kenmerk van een transitie is dat je hij enthousiast. “Je bent continue bezig met weet waar je heen moet, alleen is niet bekend de toekomst van de stad. Dat geeft mij veel hoe je dat moet doen omdat het nooit eerder energie.” In de Havenstad wordt volgens is gedaan.” Daarom zijn vijf pilotgebieden in de Bouwend Nederland heeft een analyse gemaakt Kurvers echt gebouwd. “Laatst sprak ik met een stad aangewezen om door middel van een vier­ van de gemeentelijke coalitieakkoorden die in delegatie die elk jaar Rotterdam bezoekt en dan jarige gebiedsaanpak de hele wijk te verduur­ Zuid-Holland zijn gesloten. Zo wordt inzichte- telkens weer een nieuwe stad aantreft. Zoveel zamen. Met een zogenoemde ‘WAT kaart’ is de lijk gemaakt, waar de Zuid-Hollandse politiek verandert er steeds. Er is hier duidelijk ruimte hele stad in kaart gebracht om te kijken wat aandacht voor heeft. Uit de analyse kwamen de voor lef en durf.” En dat maakt Kurvers, als per wijk het beste alternatief is voor aardgas. volgende resultaten. rasechte Rotterdammer, extra trots. “We zijn hier veel verder in dan andere steden”, WAT STAAT ER IN DE COALITIE­ AKKOORDEN VAN ZUID-HOLLAND? wijk eruitziet, weten we ook wat de opgave is en AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID EN INFRA Kurvers is altijd actief geweest in de sociale wat de kansen zijn voor een wijk. Zo kom je tot In bijna alle akkoorden wordt duurzaamheid sector. De afgelopen vier jaar was hij directeur de meest kansrijke oplossing in verduurzaming.” benoemd, met name ten aanzien van de bouw. bij het Werkplein Hart van West-Brabant en Maar de grootste uitdaging ligt volgens Kurvers Zo willen veel gemeenten duurzaamheid en tot 2017 zat hij voor de VVD in de Provinciale vooral bij de Rotterdammers zelf; “hoe gaan we circulariteit in de bouw stimuleren en zien ze Staten van Zuid-Holland. Maar hij heeft zeker hen hierin meenemen en activeren?” zichzelf als regisseur om dit te bewerkstelligen. CIRKEL IS ROND wat met bouwen; “Mijn opa werkte in de bouw vertelt Kurvers. “Omdat we nu weten hoe een Ook is er aandacht voor bereikbaarheid van als schilder. Hij heeft meegeholpen aan de ROTTERDAMSE WONINGMARKT weder­opbouw van Rotterdam na het bombar­ Het vergroten van de Rotterdamse woningvoor­ en de fiets. Verder komt binnen de akkoorden dement. Hij had passie voor zijn stad.” En dat raad kan de gemeente niet alleen. Daar zijn ook de aansluiting op het regionale- en rijkswegen­ heeft Kurvers ook. Hij is dan ook blij dat hij mag de corporaties, ontwikkelaars en bouwers voor netwerk aan bod. doorbouwen aan datgene waar zijn opa ooit nodig, benadrukt de wethouder. Van de geplande mee is begonnen. 18.000 woningen die de gemeente Rotterdam de WONEN komende jaren wil realiseren, is in 2018 gestart Het merendeel van de gemeenten benadrukt de met, tot nu toe, de bouw van 3.231 woningen. noodzaak om woningen te bouwen om voor­ In deze tijd, met schaarste op de woningmarkt, Die stijgende lijn wil Kurvers graag doorzetten. bereid te zijn op de toekomst. De mate waarin een tekort aan nieuwbouwwoningen en het “Dat betekent dat aan mijn kant de processen en deze ambitie wordt vertaald in een concrete behalen van de klimaatdoelen van Parijs, is de procedures sneller moeten verlopen, maar ook opgave verschilt; sommige gemeenten noemen portefeuille van de wethouder stevig te noemen. dat we gaan slopen voor nieuwbouw en gaan geen getallen over het aantal te bouwen Maar de ambities van Kurvers zijn duidelijk. De verdichten. Hierdoor komt er meer druk op de woningen, in andere akkoorden lijkt nauwelijks komende vier jaar laat de gemeente verspreid openbare ruimte waardoor integraal werken veel sprake te zijn van een extra impuls. over de stad 18.000 woningen bouwen, belangrijker wordt. Daarom moeten we ook een vooral in het middensegment. “Om mensen succes maken van de Omgevingswet.” GEEN WOORDEN MAAR DADEN te behouden in de stad moeten er voldoende gemeenten door in te zetten op Smart Mobility WEINIG CONCREET Hoewel veel akkoorden grote ambities kennen huizen zijn voor bewoners met een gemiddeld TRANSFORMATIE inkomen”, benadrukt Kurvers. Naast de woning­ De gemeente kijkt verder naar het transformeren bereikbare gemeente waarin het prettig wonen markt is de energietransitie de andere grote van bestaande kantoren en winkels in woningen. is –, wordt in weinig akkoorden de vertaalslag uitdaging voor de wethouder. “Energietransitie is “Een mooi voorbeeld is de transformatie van gemaakt hoe deze ambities concreet invulling het thema van de toekomst. Dit gaan we op een de voormalige gevangenis Noordsingel naar krijgen. Bouwend Nederland zet zich daarom in Rotterdamse manier aanpakken; dat betekent woningen”, vertelt Kurvers. “Met dit project - om samen met de gemeenten deze ambities te dat we op zoek gaan naar nieuwe verdien­ Tuin van Noord - blijft ook een historisch gebouw concretiseren. modellen én dat iedereen kan meeprofiteren voor de stad behouden. Verder wordt met de van die energierekening.” Niet voor niets krijgt komst van een openbare binnentuin de directe Meer informatie de gemeente Rotterdam dan ook een afdeling omgeving betrokken.” In 2018 zijn door transfor­ Bekijk de inzet van Bouwend Nederland tijdens duurzaamheid. matie tot nu toe al 1.305 woningen gerealiseerd de gemeenteraadsverkiezingen op in Rotterdam. Kurvers besluit: “Maar uiteindelijk bouwendnederland.nl/gemeenteraadsverkiezingen ENERGIETRANSITIE – een groene, duurzame, fietsvriendelijke, bouw je voor mensen. Het verdichten, verduur­ Om de daad bij het woord te voeren op het zamen, en volume draaie WBVFVF@vV&VBfVW&vWG&6FRFRvVVVFRVVWVRVfR7FBFB2FR&Vw&7FPFVGWW"vVfWBv2fVVVFFvrv"vRRf"7F( Ю( 6F7GW'6आW76VV2wVFW&P&VvvW"&G7FBV@V4&WvVFVFW&B