BNL 2018-3 - Page 37

REGIOKATERN RANDSTAD NOORD | Oktober 2018 | BNL | 29 Foto's | Marijn de Wijs ZOEKEN SAMENWERKING we met elkaar delen wat we belangrijk vinden, waar Regiobreed Veel interesse voor Marktdag we voor staan en wat er gedaan moet worden om HHNK is niet het enige waterschap in het werk- Zo’n 300 mensen kwamen 19 september naar vervolgens tot concrete actie te komen.” gebied van Regio Randstad Noord; Bouwend ‘Samen Slimmer’ in het Afas-stadion in Alkmaar. Nederland heeft ook te maken met Waternet waar De Marktdag, georganiseerd door PWN, de Amsterdam, Amstel, en Gooi en Vechtstreek onder Provincie Noord-Holland, Bouwend Nederland De beoogde samenwerking kent geen koude start, vallen. Dan zijn er nog Rijnland, Stichtse Rijnlanden en HHNK, had met ‘Kansen en kopzorgen bij Bouwend Nederland spreekt de waterschappen en Vallei en Eem. Met al die partijen zou Bouwend klimaat-vraagstukken’ dan ook een prikkelend wel vaker. Met HHNK bestaat zelfs al een aantal Nederland een samenwerkingsverband willen thema. Klimaatbestendigheid als rode draad jaren een behoorlijk hechte band. “We trekken opstarten. “We hebben daar al gesprekken over en inspirerende sprekers als André Kuipers nu al drie jaar samen op bij de organisatie van gevoerd met de Waterpartijen, ook om ze bij de en Diederik Samsom maakten het een niet te de Marktdag ‘Samen Slimmer’”, zegt de adviseur Marktdag te betrekken. Voor 2019 zijn er plannen missen evenement voor alle partijen die in de van Bouwend Nederland. “We organiseren daar in de maak om Stichtse Rijnlanden te betrekken dagelijkse praktijk, en anders wel in de nabije gezamenlijk allerlei workshops, onder meer over bij de organisatie van de Marktdag in Utrecht. En toekomst, veel te maken hebben met de eisen onderwerpen als klimaatadaptatie.” ‘Samen we gaan binnenkort met ze om de tafel om over die klimaatverandering stelt aan onze fysieke Slimmer’ is één van de langstlopende marktdagen verdere samenwerking te praten.” leefomgeving. Vertrouwde bondgenoot in Nederland en met 300 tot 350 deelnemers • één van de drukstbezochte. Succesvol dus, maar dat is nog niet genoeg volgens Heezen. “De samenwerking naar de dag toe en op de dag zelf is uitstekend maar daarna zakt het contact toch Meer informatie wat weg. Dat willen we nu dus veranderen door Kijk op bouwendnederland.nl/marktdag die structurele overleggen.” Contactpersoon Ruben Heezen Adviseur Markt en Overheid r.heezen@bouwendnederland.nl