BNL 2018-3 - Page 31

REGIOKATERN OOST | Oktober 2018 | BNL | 27 REGIO OOST Thom Grevengoed BIJEENKOMSTEN BOUWENDNEDERLAND.NL/OOST JAN WIENK VOORZITTER INFRA PLATFORM OOST WAARDE INFRAPLATFORM OOST ZIT IN GEZAMENLIJKHEID Dit voorjaar ben ik, als Bedrijfsleider van Dura Vermeer Infra in Hengelo, aangetreden als voorzitter van Infra Platform Oost (IPO). Daarmee volg ik Johnny Koster op die na vele jaren afscheid nam vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Datum OKTOBER 5 Praktisch Personeelsbeleid; workshop Organisatie 9 COTAD 11 Regiobestuursvergadering Regio Oost 11 Bestuurdersoverleg Regio Oost 11 Masterclass wethouders gemeenten in Provincie Flevoland 12 Praktisch Personeelsbeleid: workshop Werving & Selectie 16 Algemene ledenvergadering Afdeling Flevoland 18 Masterclass wethouders gemeenten in provincie Gelderland Zuid West 24 Algemene ledenvergadering Afdeling Zwolle/Genemuiden 27 Feestavond leden Afdeling Lingestreek De sector is volop in beweging en dat vind ik erg boeiend. Enerzijds klimmen we uit één van de diepste economische crises uit de geschiedenis. Anderzijds zien we dat zowel marktpartijen als opdrachtgevers zich oriënteren op thema’s als duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dit biedt voor de sector heel veel mogelijkheden. Ik denk dat IPO hierin een belangrijke rol kan nemen. Primair als platform om elkaar te ontmoeten en kennis te delen op belangrijke thema’s. Maar vooral ook om de NOVEMBER 2 Marktdag 3 provincies: Overijssel, Flevoland en Gelderland 2 Praktisch Personeelsbeleid: workshop Functioneren en Beoordelen 5 Algemene ledenvergadering Afdeling Zuid West Veluwe met UTA 9 Praktisch Personeelsbeleid: workshop Uitstroom 15 BIM Bouwbuffet 16 Infraplatform Oost: excursie project Ring Zuid Groningen 22 Praktisch Personeelsbeleid: Workshop ziekteverzuim en re-integratie 26 Algemene ledenvergadering Afdeling Achterhoek 26 Algemene ledenvergadering Afdeling Noord/Oost Overijssel 26 Algemene ledenvergadering Afdeling Lingestreek 27 Algemene ledenvergadering Afdeling Veluwestreek 28 Algemene ledenvergadering Afdeling Stedendriehoek/Salland 30 STABI SMI congres belangen van de sector regionaal hoog op de agenda te DECEMBER 13 Regiobestuursvergadering Regio Oost bezig met vormgeven van deze werkgroepen en initiatieven krijgen door lobby te voeren op onder andere het beleid rond onderwerpen als SROI, instroom van medewerkers en aanbestedingsbeleid in relatie tot bijvoorbeeld duurzaam­ heid en klimaatadaptatie. Mooi voorbeeld is het huidige overleg over de Regionale Transitieagenda Duurzaamheid Oost Nederland, waarvoor IPO door de Provincie Overijssel is uitgenodigd. Er is dus genoeg te doen! Vanuit IPO zijn daarom de werk­ groepen SROI, Instroom, Kennisdeling en Externe lobby in het leven geroepen. De komende maanden gaan we vooral ontwikkelen om IPO-leden meer te betrekken. Van hieruit dan ook een oproep aan de leden om zich te melden voor één van deze werkgroepen. De waarde van IPO zit immers in de gezamenlijkheid!