BNL 2018-3 - Page 30

30 | BNL | Oktober 2018 | Tekst | Jan Willem Kommer REGIOKATERN NOORD Foto | Expeditie Energieneutraal Wonen EXPEDITIE ENERGIENEUTRAAL IN ASSEN MARKTSESSIES BOEIEN MET AANSPREKENDE SPREKERS elk van die onderdelen zet Bouwend Nederland vraag­tekens met betrekking tot de invulling en uitvoering. Op 5 oktober is er in het Provinciehuis in Assen een bijeenkomst Expeditie Energie­neutraal Wonen. Keynote spreker is ditmaal Maxime Verhagen. De voorzitter van Bouwend Nederland gaat in op het vervolgproces en de uitwerking van het klimaat­akkoord. Hoe gaan we het doen? Wat gebeurt er met de open eindjes? Hoe kunnen we met de Expeditie Drenthe een rol spelen in de uitvoering van het Klimaatakkoord? Ongetwij- Het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaat- van bestaande bouw op het gewenste niveau te feld belicht hij ook de acties en activiteiten waar akkoord levert spannende toekomstbeelden en krijgen. Bij de aankoop van een woning moeten Bouwend Nederland de komende periode alvast open eindjes op. Ze kwamen en komen aan bod alle isolatiemaatregelen die met positief rendement mee aan de slag gaat. Meer daarover kunt in het tijdens bijeenkomsten van Expeditie Energie- genomen kunnen worden, met klem worden interview met Joep Rats lezen op pagina 17 in neutraal Wonen in Drenthe. aangeboden aan de koper, inclusief financierings- deze BNL. mogelijkheden. Levert dat onvoldoende effect op, • Vlak voor de zomervakantie werd in het dan kan de norm vanaf 2030 verplicht worden. Verslag marktsessie provinciehuis in Assen de Marktsessie Expeditie Samsom gaf toe dat dat best een lastig verhaal Een kort verslag van de Marktsessie van 25 juni Energieneutraal georganiseerd. Organisatoren kan worden, want: “Iedereen heeft toch het recht vindt u op bouwendnederland.nl/marktsessie Bouwend Nederland, UNETO-VNI en de provincie om in een slecht geïsoleerd huis te wonen.” Ook Drenthe hadden Diederik Samsom gestrikt als Bouwend Nederland ziet wel wat open eindjes bij keynote spreker. Hij is voorzitter van de sector- deze maatregel, onder meer waar het gaat om de tafel Gebouwde Omgeving waar ook Bouwend handhaving ervan en de monitoring van het effect. sectortafels was hoofdlijnen te formuleren voor MAXIME VERHAGEN KOMT TOELICHTEN een toekomstbestendig klimaatbeleid. Samsom Samsom lichtte tijdens de Marktsessie nog meer belichtte in Assen de hoofdlijnen die ‘zijn’ sector- hoofdlijnen en punten toe die in het voorstel tafel heeft geformuleerd. Onder meer de wijkge- voor het kabinet zijn opgenomen. En bij vrijwel richte benadering kwam aan bod. Op beeldende wijze schetste hij hoe door die aanpak binnen een gemeente allerlei verschillende vormen van alternatieve energievoorzieningen kunnen worden ingezet. In het eindrapport van de sectortafels, dat op 11 juli aan minister Wiebes is aangeboden, staat hoe die wijkgerichte benadering opgepakt zou moeten worden. Gemeenten stellen uiterlijk in 2021 een transitievisi ݅ɵєمиɹЁЁ)ȁݥեٽɥ酵ɝ)ɝɅՍȁ ݕ9ɱ)Ёȁݕ݅ЁɅѕ́ ͍)ѕݕٕȁٽͭɅЁ)ոɕɽեЁєٽɕ)ٽɉ)9=I5I%9Y==H-==A]=9%98)ɔMͽԁչє)݅́ɥɵɥɥх)ȁȁɕͽѥ)5ȁɵѥ)ݕɱɝɅɕѡ)9ɱ=ɅЁم) хͽ)-́Y)٥͕ȁ酅)٥ݕɱ