BNL 2018-3 - Page 24

24 | BNL | Oktober 2018 | Tekst | Eva van Beveren BOUWREIS BOUWEN MET EEN GOED DOEL GA MEE OP BOUWREIS! Meebouwen aan een betere toekomst in ontwikkelings- een bouwteam tot hun beschikking. Het gaat dus niet om landen. Dat is het doel van de bouwreizen die door Habitat gratis woningen. Toekomstig huiseigenaren moeten ook zelf Nederland worden georganiseerd. Ad Burger, bouwreiziger meehelpen met de bouw. Burger: “Elke bouwreis kent een en lid van het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland, Nederlandse reisleider, die op vrijwillige basis alles in goede heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet om in een week banen leidt en de reisdelegatie met de lokale bevolking tijd mee te bouwen aan nieuwe woningen in Guatamala verbindt. Want naast de ‘bouwreizigers’ helpen ook lokale en Zambia. bouwvakkers mee aan de bouw van de woning. Er wordt dan “Je stapt in een hele andere wereld”, vertelt Burger opge- ook gebouwd volgens de lokale wetten en normen. Daarom togen. “De ervaring die je in zo’n korte tijd opdoet, neem je zijn er ook tolken aanwezig.” Vanuit Habitat wordt gezorgd mee naar huis en verrijkt je leven. Volgend jaar staat India voor gereedschap ter plaatse evenals vervoer, eten en drinken op het programma.” en goede huisvesting. “De bouwreizen brengen je op unieke en ook altijd veilige locaties”, benadrukt Burge r. Burger maakte jaren geleden zijn eerste bouwreis, toen hij ter gelegenheid van een jubileum van een relatie, werd BNL BOUWREIS uitgenodigd mee te gaan naar Cambodja. Sindsdien heeft het Om deel te nemen aan een bouwreis kan je je als collectief hem niet meer losgelaten. “Je zet een voorbeeld neer waar aanmelden of individueel aansluiten bij een groep. Er worden de lokale bevolking zich aan kan optrekken wanneer ze zelf reizen georganiseerd naar Guatemala, Zambia, Kenia en niet in staat zijn om dat te doen”, legt Burger uit. “Het is dus Malawi en in Azië naar India, Indonesië en Cambodja. Er zijn absoluut geen druppel op een gloeiende plaat, die sist en het al diverse afdelingen en lidbedrijven op bouwreis geweest. is over. Want met een nieuwe woning geef je de bewoners Bijvoorbeeld om een bedrijfsjubileum te vieren of als activiteit een stuk veiligheid. Zij hoeven niet meer in het donker in een van een afdeling om iets moois neer te zetten. Voor Burger plaggenhutje te leven, maar hebben een eigen plek waar ze zou een speciale bouwreis voor leden van Bouwend Nederland zich veilig voelen. Daar doe je het voor!” het ultieme doel zijn, maar je aansluiten met een groep aannemers bij een bestaande reis, juicht Burger ook erg toe. SAMENWERKING MET LOKALE BEVOLKING “Je doet goed werk en het is daarnaast een zeer leuke afwis- Het initiatief om een huis te bouwen ligt bij de lokale bevolking seling op je dagelijkse werkzaamheden. Ga dus op bouwreis”, zelf. Zij krijgen hiervoor via Habitat een gunstige lening en aldus Burger. ‘BOUWREISAMBASSADEUR’ • ervaring die er is tijdens zo’n reis. “Op deze manier Meer informatie ervaar je het land veel intenser dan tijdens een Wim van Ziel, algemeen directeur RIZ Bouw, ‘gewone’ rondreis. Door het intensief samen- Ad Burger Ontwikkeling en Vastgoed, maakte in 2001 voor werken ontstaat een enorme saamhorigheid. Je adadriaan@cs.com het eerst een bouwreis. De teller staat nu op doet dit echt met z’n allen.” 06-54327750) Voor de reislustige Van Ziel geldt elke reis als een Iedereen kan mee op bouwreis vertelt Van Ziel Wim van Ziel unieke ervaring. “Het is geweldig om in een ver enthousiast: “Omdat het voornamelijk om wimvanziel@rizbouw.nl land, in soms zware omstandigheden, samen simpele werkzaamheden gaat die met de hand met de lokale bevolking in een week een huis te worden gedaan, kan iedereen een steentje Direct contact met Habitat? realiseren.” bijdragen.” Volgend jaar april vertrekt Van Ziel met Karin Nas zo’n 25 man naar Puducherry, Zuid-India. “Dat info@habitat.nl of kijk op www.habitat.nl dertien en de volgende reis is alweer gepland. Nepal, India, Ghana, Ethiopië, El Salvador, Zambia is een bouwreis met de Habitat Business Club”, en Indonesië. Zomaar een greep uit de bestem- vertelt Van Ziel enthousiast. “Ieder willekeurig mingen waar Van Ziel is geweest. “Ik probeer bedrijf kan hier lid van worden. Hierdoor kent altijd zo snel mogelijk aansluiting te zoeken de club een interessante mix van mensen die bij de plaatselijke bouwvakker en na een paar gezamenlijk meehelpen aan een betere toekomst dagen een vast maatje te krijgen.” Het contact voor de lokale ­bevolking. Dat is een geweldige leggen met de bouwers en ook de eigenaren van ervaring. Dus zolang ik gezond ben, blijf ik in het nieuwe huis, is volgens Van Ziel de mooiste lengte van dagen deze reizen maken.”