BNL 2018-3 - Page 23

MARKTVISIE | Oktober 2018 | BNL | 23 Foto | René van den Burg Harold Lever GERTJE HEEFT ZIN vertragingen. “Als bouwers vertragingen niet “Die hebben formeel een coördinerende rol. melden, levert dat gedoe op in de planningen bij In de ­praktijk wordt dat vooral ingevuld met aannemers en net­­beheerders. Hoe eerder we dit vergunning­verlening en kijken wat wel en niet kan. weten, hoe makkelijker (en dus goedkoper) we Dat helpt ons niet altijd. Met de energie­transitie kunnen schakelen”. zal er nog heel veel meer gegraven moeten worden. Het zou ons en onze opdrachtgevers Binnen Stichting Mijnaansluiting werkt een klein ontzettend helpen als gemeentes meer actief team hard om nieuwe standaarden te ontwik- meedenken hoe daar met zijn allen een succes kelen en de verantwoordelijke combi-­organisaties van te kunnen maken. We moeten nu de tijd Van den Hengel pleit voor nauwer contact tussen te implementeren. gebruiken om slim en efficiënt te worden, zodat nutsbedrijven, de aannemers voor het aansluit- Van den Hengel: “We hebben het over 24 nuts- we de uitdaging straks beter aankunnen”. De werk én de huizenbouwer. “Als we ieder vanuit partijen, zo’n dertig aannemers in acht combige- achterstand in Flevoland is door de ketensamen- zijn eigen verantwoordelijkheid en begrip voor bieden. Dat is een enorme matrixorganisatie die werking inmiddels zo goed als weggewerkt. Van elkaars situatie het gesprek met elkaar aangaan gebaseerd is op collegiale samenwerking. We zijn den Hengel verwacht de nieuwe organisatie aan hoe we het beter kunnen doen, zijn we al een heel bezig de verbeteringen in de stichting een keer de nutskant met twee tot drie jaar helemaal klaar stuk verder dan elkaar over en weer verwijten uit te denken en daarna acht keer op dezelfde te hebben. maken. Ik ben blij met gezamenlijke pilots met de wijze te implementeren. We hebben uniforme aannemerij om bijvoorbeeld de meterkast in orde stuur­rapportages gemaakt en een communicatie­ Meer informatie te maken als de vloer van de woning is gelegd. Er protocol dat door alle aannemers zal worden bouwendnederland.nl/marktvisie zijn mitsen-en-maren, maar tijdens de bouwfase gebruikt. Daar moeten onze klanten baat bij of op kun je daar profijt van hebben en zodra de woning hebben, ook al is dat misschien nu nog niet voor marktvisie.nu klaar is, kan er direct worden opgeleverd omdat alle klanten zo. Maar dit is wel de weg, daar zijn alle nutsvoorzieningen al zijn aangesloten”. Van we van overtuigd”. den Hengel wil het liefst dat woningbouwers de nutsbedrijven zo vroeg mogelijk op de hoogte Naast uniformering van processen pleit Lever stellen van hun bouwproductie en eventuele voor een actievere houding van de lokale overheid. • Contactpersoon Edgar van Niekerk Adviseur Marktaangelegenheden e.vanniekerk@bouwendnederland.nl