BNL 2018-3 - Page 22

22 | BNL | Oktober 2018 | Tekst | Kees de Vries MARKTVISIE Martha van den Hengel MET VIN WIJZEN GEEN Een redelijke aansluittermijn bij nieuwbouw Mijnaansluiting, de nationale portal voor alle voor nutsvoorzieningen wordt in een aantal aanvragen van nutsaansluitingen. Deze zag zijn gevallen tot frustratie van alle betrokkenen aanvragen de laatste vier jaar met bijna de helft niet gehaald. Vakgroep ONG van Bouwend stijgen. “In Flevoland werden we geconfronteerd Nederland en het samenwerkingsverband van met een bijna 40 procent grotere nieuwbouw­ nutsbedrijven Stichting Mijnaansluiting zijn productie dan voorzien. Dat, samen met het hard bezig de achterstanden weg te werken. gebrek aan gecertificeerd technisch personeel, Conform de Marktvisie werken zij aan een maakt dat er in sommige gebieden van Nederland nieuw systeem waarin begrip, d ­ igi­talisering aansluit- en opleverachterstanden ontstaan die Versnelling is nodig; de verwachting is immers en een betere communicatie tussen de media halen, met onvrede bij alle partijen tot dat de ­energietransitie nog hogere eisen stelt aan net­beheerder, aannemer en huizenbouwer gevolg”. productie-efficiency. Een van de processtappen centraal staan.  is het op uniforme wijze digitaal uitwisselen van Vanuit de Marktvisie zetten ketenpartners informatie. Lever: “Een nutsaansluiting loopt over erg Hoe moeilijk kan het zijn; je graaft een geul, legt er zich gezamenlijk in om de bouwsector ieder veel schijven. Als die op elkaars informatie kunnen wat leidingen in en sluit de boel aan. met zijn eigen verantwoordelijkheid beter te voortborduren, dan scheelt dat al tijd. Tegelijkertijd, “Was het maar zo simpel”, zegt Harold Lever, maken