BNL 2018-3 - Page 21

INNOVATIE | Oktober 2018 | BNL | 21 Foto | René van den Burg Gemeen glad Door een monitoringssysteem met een glad­ heidsmelder is de werking van het antivries-­ asfalt goed meetbaar en de voordelen zijn duide­ lijk. Toch wordt MElt®-asfalt nog niet en masse toegepast. “Dat heeft met de prijs te maken. De speciale toeslagstof maakt het product duurder, maar door besparing op strooizout verdien je dat over de totale levensduur terug. Per saldo is minder zout goed voor het milieu en dus duurzamer. Zeker als strooizout de komende jaren duurder wordt.” MElt®-asfalt betekent veilig verkeer, met minder hinder, minder kosten en minder CO 2 in winterse omstandigheden. Inmiddels is het MElt®-asfalt wel door Mourik toegepast op kleinere stukken, onder andere op de onderste stoepen van een dijk in Moordrecht: nog zo’n plek waar het soms zo gemeen glad kan zijn. KOMEN •