BNL 2018-3 - Page 2

2 | BNL | Oktober 2018 | INHOUD in dit nummer 22 MARKTVISIE GRONDROERDERS EN 24 BOUWREIS BOUWEN MET EEN GOED DOEL NETBEHEERDERS Meer ... > Meer ... > BNL is het verenigings­magazine van Bouwend Nederland. EN VERDER ... In het magazine is informatie te vinden over activiteiten van de vereniging, ontwikkelingen in de sector en onderwerpen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van de leden. De inhoud geeft invulling aan de missie van de vereniging, namelijk het binden, boeien en verenigen van de leden. Wilt u reageren? Stuur een mail aan: a.nieuwenhuis@bouwendnederland.nl. 4 BOUW IN BEELD 6 GEMEENTELIJKE BOUWAMBITIES 11 BOUWAGENDA 12 VEILIGHEID 14 INSTROOM 17 KLIMAATAKKOORD 18 PROJECT BIAB Omslag: MElt®-asfalt op fietsbrug De Snelbinder te Naaldwijk. Foto: René van den Burg 20 INNOVATIE MELT®-ASFALT 27 REGIOKATERN