BNL 2018-3 - Page 15

INSTROOM | Oktober 2018 | BNL | 15 Foto | René van den Burg “Een heerlijke plek. Ik had aangegeven dat ik niet zo nodig op de grote bouw wilde werken maar in een timmerwerkplaats. Zo kan ik de hele dag met hout bezig zijn en dat is prachtig. Hout is geduldig.” Weijenberg gaat elke dag met plezier naar zijn werk en zou het prima vinden wanneer hij bij Ter Steege zou kunnen blijven maar ziet wel wat er op zijn pad komt. “De kinderen zijn uitgeleerd, we zijn nu nog met z’n tweeën thuis, dus dan hoef je nie t meer de hoofdprijs te verdienen en kan je doen wat je echt leuk vindt.” Behoud subsidieregeling leerwerkplaatsen een motie aangenomen om de beoogde 19 miljoen euro die in 2019 zou worden gekort Voor Bouwend Nederland is het opleiden van op de subsidie, terug te draaien. Wederom leerlingen in de bbl - mbo werken en leren dankzij goede lobby. “Maar we zijn er nog -enorm belangrijk. Leerlingen gaan één dag niet. Daarom gaan wij er alles aan doen om te per week naar school en de overige vier dagen zorgen dat de regeling duurzaam in stand wordt aan het werk bij een bedrijf waar zij worden gehouden. Want mochten we straks in minder begeleid door een leermeester, een medewerker economisch gunstige tijden komen, dan is de van het bedrijf. Deze begeleiding kost het bedrijf subsidieregeling nog harder nodig om ervoor veel tijd en daarom is er de Subsidie Prak­ te zorgen dat bedrijven überhaupt leerlingen tijkleren om de extra kosten te compenseren. willen aannemen, zodat er nog iemand opgeleid Echter, het ­ministerie van Onderwijs, Cultuur wordt”, benadrukt Van der Post. “We hebben al en ­Wetenschap (OCW) had deze regeling niet in heel weinig mensen, dus als dit wordt afge­ de begroting van volgend jaar opgenomen. Dus schaft, is dat niet bevorderlijk voor de instroom. kwam Bouwend Nederland in actie. Wij blijven ons hiervoor hard maken.” “Samen met andere technische branches en VNO NCW hebben we hard gelobbyd bij politieke partijen en de regering. En met succes, want OCW heeft de subsidieregeling verlengd tot eind Meer informatie 2019 én daarnaast voor 2018 verhoogd met praktijkleren-online.nl vijf miljoen euro”, vertelt Marieke van der Post, bouwendnederland.nl/instroom beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt bij en de campagnesite Bouwend Nederland. Daarnaast is Kamerbreed jegaathetmaken.nl. Contactpersoon Marieke van der Post Adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt m.vanderpost@bouwendnederland.nl •