BNL 2018-3 - Page 14

14 | BNL | Oktober 2018 | Tekst | Eva van Beveren INSTROOM VAN AFDELING PENSIOENEN NAAR TIMMERWERKPLAATS De bouw & infra heeft de komende jaren ruim “Mijn werkgever begeleidde mij naar een nieuwe 50.000 nieuwe collega’s nodig. Zowel op de baan en tijdens dat traject stelde iemand mij een bouwplaats, als op kantoor. In de instroom- cursus meubelmaker voor,” vertelt Weijenberg. campagne ‘Je gaat het maken’ van Bouwend “Met mijn handen én met hout werken, vind ik Nederland ligt de focus niet alleen op jongeren heel interessant, dus volgde ik de cursus. Een maar ook op zij-instromers. Want omscholen baan als meubelmaker werd alleen wat lastig.” kan soms vrij eenvoudig omdat vooral in de Uiteindelijk kwam Weijenberg via het UWV in praktijk wordt geleerd. aanraking met ‘leerbanen in de bouw’. Dit sprak hem direct aan dus nam hij contact op met In 2017 wisselden ruim 900.000 mensen in Bouwmensen Apeldoorn. Sindsdien volgt hij een Nederland van baan. Ongeveer de helft praktijkgerichte opleiding tot timmerman. daarvan ging iets heel anders doen. Zo ook Hans ­Weijenberg (56), die na 36 jaar zijn Nieuwe collega’s opleiden kantoorbaan op de afdeling pensioenen inruilde Core business van Bouwmensen is het opleiden voor de timmerwerkplaats. Wanneer zijn toen- van jongeren, maar zij-instromers vormen nu malige werkgever een verhuizing aankondigt van bijna de helft van de ‘leerlingen’ binnen Bouw- gesloten. Van Reen is blij en trots dat ook lid­­ Apeldoorn naar Leeuwarden, krijgt Weijenberg de mensen Apeldoorn, vertelt Martien van Reen, bedrijven deze samenwerking omarmen en bereid keuze om mee te gaan naar Friesland of om iets manager Bouwmensen Apeldoorn. Met het UWV zijn te investeren in zij-instromers. “lidbedrijven anders te gaan zoeken. Hij kiest voor het laatste. is onlangs een samenwerkingsovereenkomst in onze regio hebben expliciet aangegeven; leidt zoveel mogelijk zij-instromers en statushouders op, die de potentie hebben een goede vakman te worden. Wij nemen hen dan op.” Dat commit- ment is volgens Van Reen nodig om zij-instroom succesvol te maken. Zonder leerwerkplekken immers geen nieuwe vaklieden. “Daarnaast kiest de zij-instromer bewust voor een baan in de bouw of infra en is dus enorm gemotiveerd om het vak te leren”, aldus Van Reen. Bijkomend voordeel is dat de ‘oudere’ zij-instromers voor meer senioriteit op de bouwplaats zorgen. “Dit is langzaam aan het verdwijnen maar kan juist door zij-instromers worden aangevuld. Dat zorgt ook voor meer stabiliteit.” Waar er vorig jaar nog één zij-instroom klas was, is er dit jaar gestart met drie 20-plus klassen. Ook is er binnen de regio Apeldoorn een ongekende instroom vanuit het voortgezet onderwijs zichtbaar, zo’n 20 procent meer ten opzichte van vorig jaar. Hout is geduldig Weijenberg is via Bouwmensen Apeldoorn aan de slag gegaan bij Ter Steege Bouw en Vastgoed in Apeldoorn. “Ik ga één dag in de week naar school, naar het ROC. In een speciale 20-plus klas volg ik een aangepast lesprogramma.” De overige vier dagen werkt hij in de timmer­werkplaats.