BNL 2018-3 - Page 11

Tekst | Kees de Vries DIGITALISERING | Oktober 2018 | BNL | 11 Foto | Etiënne Hessels Fotografie SLIM, SLIMMER, SALES STANDAARD! Er kan ongewild veel ruis ontstaan in de groot deel van die communicatie over. Wij weten Bakker Arkel wil de ketenstandaard op termijn communicatie tussen opdrachtgever en wat we moeten doen, de opdrachtgever heeft ook voor offertes gebruiken. Die worden nu nog opdrachtnemer. Voor je het weet neemt het in realtime de status van die opdracht. NAW-­ grotendeels handmatig uitgewerkt. “Ik denk dat mail- en belverkeer een grotere vlucht dan gegevens en reparatieverzoeken inclusief foto’s we ook grote stappen kunnen maken als wij het feitelijke werk. Maar niet bij Bakker worden direct in het systeem gezet. Dubbel werk de cartotheek van de woningbouwvereniging Arkel, die met corporatie Qua Wonen en wordt volkomen zodat we zijn teruggegaan van vullen met informatie en beeldmateriaal die je als Woonstad communiceert met de SALES twaalf tot zestien handelingen per eenvoudige onderhoudspartij genereert. We gaan toe naar Standaard. “De klanttevredenheid krijgt een opdracht naar vier.” grenzeloos communiceren in de cloud, zowel van enorme boost”. Klanttevredenheid bedrijf naar bedrijf, maar ook van bouw naar corporatie. Hoe meer partijen slimmer werken Wat moet er gebeuren, wanneer en waar? Het Bakker Arkel past de SALES Standaard inmiddels volgens de ketenstandaard, des te grotere antwoord hierop krijgt elke aannemer van z