BNL 2018-2 - Page 8

KLIMAAT | Juni 2018 | BNL | 9 Foto | Anke Bot VOOR ONDERNEMERS > VOOR DE ONDERNEMER DIE MET NIEMAND TE VERGELIJKEN IS JUISTE RANDVOORWAARDEN Bouwend Nederland pakt die handschoen graag op. Het is een van de deelnemers aan de Sectortafel Gebouwde Omgeving, en denkt bij de werktafels intensief mee over oplossingen. De brancheorganisatie is blij met de kansen van een Klimaatkoord. Helen Visser, programmamanager duur- zaamheid bij Bouwend Nederland: “Door schaalvoordelen en een voorspelbare continue marktvraag ziet de bouwsector een potentiële kostenreductie van 30 miljard euro, 3,4 Mton CO 2 -reductie in 2030 en een goede opstap naar een CO 2 -neutrale gebouwde omgeving 2050.” Maar om deze schaalvoordelen te verzilveren en de CO 2 -doel- stelling te halen vindt Bouwend Nederland het toevoegen van een realistische uitvoeringsagenda aan het Klimaatakkoord van essentieel belang; inclusief een innovatieprogramma onder de vleugels van de Bouwagenda. Visser: “We missen in de voorstellen namelijk een vertaling naar samenhang en uitvoering. De marktcondities om de ambities waar te maken zien we nog te weinig terug.” NA-ISOLATIE NOODZAKELIJK zich sterk voor drie essentiële onderdelen. Als eerste een GEFASEERDE AANPAK LANGS TWEE LIJNEN betere balans tussen energiebesparing/isoleren en duurzame Als laatste is een gefaseerde aanpak noodzakelijk. Visser: opwekking. Visser licht toe: “Het accent in de discussies aan “Omdat momenteel de kosten de baten overstijgen om de Klimaattafel ligt op de transitie van aardgasgebruik naar alle woningen CO 2 -neutraal te maken, willen we tot 2030 Binnen zo’n uitvoeringsagenda maakt Bouwend Nederland duurzame energie. Hierdoor krijgen steeds meer woningen inzetten op het woonlastenneutraal opschalen van de lage temperatuursystemen. Maar als je woningen met zulke verduurzaming van Hۚ[ݛܜXY ]X]\Y]\[Y[YܝX[[\\Y[\YH\]YH\X[HXYZ[[8$Y[[Y\[ݘ]Y]H8$›Y[\][]ۙ\Z[HK]\Z\ۚ[ۘ\[X\YYHܙ] \YXYY[܂KZ\]YH[[Hۚ[[X]܈ L\ Z[\ZX[ 'BZ[HZ[Hۚ[ݛܜXY 'H\\\Z]8'\[[X\X[][HHY[H\[STpHPSR][Y\[Z][[HZ]\[Y[H܈Y[[\pH\]\[Z[X[Z܈ۚ[B\\YHY[ܚY[[H\X[HܜXY \\X\[\\H[ݘ]YH[X[ L]]\[\[[[[\\[[HH[BX][ܜXYY[\[HYY\[ []]X[XZ['B('Z]Y[YYH[PӋZ]Y]]ZYYB\]\[Z[[\Hۚ[ݛܜXY\ۙ  []]X[\ˈX\YYH[[HH[X]Y\Y] 'B[][Y\[\X&[[[[YY\[ܛX]YB]X\[YH[Y[۝[YHXY[0H0]ܝX\BZY]XY\X\]HXZ][][KX\܈[H[X]HHHۙ\ZY[[Hۘ\[[Y[Z[ZB\Z\\YHۘ\]H^YY XXZ܈H]\[ Z\[]\X[] X\H[[Z۞H[Z[\Y]۞HY\]\ˈ[YHYYܚZ]H[\X[Y[YH\[Hۙ[[[ZY\8&[\[\&HܚZ \ۛZ\ؘX\܈X\\Z[HH[\\[[ []][HYY\ݙ\][XX]Zܙ[HܞY[[[Z][\ۚ[H[X]\K\\][Y\[ [XX]Zܙ['\]Y[ܝX\H܈[ݘ]YH[]\[YH˚[XX]Zܙ X[[[\X[\]YH[XY\\[ԈӑTSQT‘[X[\[X\\Y\HZH[][[[Y[[[[X[HY[]\[YHX[YY\Z\؛\Y\HXY\]['H][Y\[ ]\[YKXX[YY\