BNL 2018-2 - Page 70

Lyreco bezorgt ook op de bouwplaats BNL verschijnt vier tot zeven keer per jaar in een oplage van 5.000 exemplaren. De pdf van verschenen edities is te vinden op www.bouwendnederland.nl. Naast BNL ontvangen de leden twee­wekelijks de digitale nieuwsbrief met actuele informatie uit de vereniging, de markt en informatie die van belang is voor hun bedrijfsvoering. HOOFDREDACTIE Speciaal voor in de zomermaanden Alex Nieuwenhuis COÖRDINATIE EN EINDREDACTIE Havana Orange REDACTIONELE BIJDRAGEN 25 Eva van Beveren, Karl Bijsterveld, Rob van Elewout, Jan Willem Kommer, Petrick de Koning, Valerie Kort, Marije Rispens, Dyantha van Rooy-Desloover, Hans Smit 13 99 99 VORMGEVING EN OPMAAK René Hofman (Havana Orange) FOTOGRAFIE Coca-Cola - tray van 24 blikjes Coca-Cola - 33 cl REF. 328.571 Coca-Cola Light - 33 cl REF. 328.582 Coca-Cola Zero - 33 cl REF. 3.845.954 Coca-Cola Life - 25 cl REF. 9.988.811 Red Bull Energy Drink Regular - tray van 24 blikjes REF. 4.235.873 Sugarfree - tray van 24 blikjes REF. 9.428.918 3 99 AANSPRAKELIJKHEID REF. 3.463.921 REF. 5.501.061 REF. 3.463.874 REF. 6.075.508 6x 1 VAN Bij het samenstellen van de inhoud van deze publicatie streeft Bouwend Nederland naar de grootst mogelijke zorgvuldig­ heid. Bouwend Nederland sluit iedere aan­­sprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die door deze publicatie beschikbaar is. € 4,99 € 3,99 € 8,99 € 7,99 De informatie in deze publicatie kan worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elke verdere verveel­ voudiging, distributie, commer­cialiteit of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van de auteur en/of Bouwend Nederland. minder afwezig 9x loyaler 31% productiever 55% creatiever Bron: L’Express [online] De geluksmelodie in de onderneming, 2016 Vraag nu een VIP login aan via: www.bouwendnederland.nl/lyreco bouwendnederland@lyreco.com ADRESWIJZIGINGEN Adreswijzigingen kunt u mailen naar: ledenadministratie@bouwendnederland.nl QR-codes Op verschillende plekken in deze BNL vindt u ‘Quick Response’-codes. Zodra u met de QR-scanner van uw smartphone over de code gaat, wordt u automatisch naar de juiste webpagina gelinkt. Zie ook: bouwendnederland.nl/qr Alle prijzen zijn inclusief taxen maar exclusief BTW en geldig bij bestelling van 1 x de referentie.Onder voorbehoud van eventuele zetfouten. Vragen e n dienstverl advies ening Bouwend N ederland ke nt uw sect is dus hét or als geen adres voor ander en al uw prak vragen of tische vrag een aanbes en. Heeft teding? Of u personeels wilt u wat beleid? Of weten over heef t u ee opdrachtge n kwestie m ver? Bouw et een end Neder raad en da land staat ad. u bij met BOUWEND NEDERLAND 2 Informati e brancheon tw ikkeling Bouwend Nederland geef t voor waar u wat lichting en aan heef t cursussen en tilt zo uw naar een ho bedrijf en ger plan. V de sector ia de website ledennieuw en via de sbrieven bl digitale ijf t u goed ontwikkelin op de hoog gen in de te van alle markt. REDACTIEADRES ISSN Wist je dat ? Gelukkige werknemers 2x LIDMAATSCHAP DRUK COPYRIGHT minder ziek zijn UW Vellendrukkerij BDU bv, Barneveld 2214-7438 Spa Reine mineraalwater Pak van 6 flessen van 1,5 l Pak van 6 flessen van 1 l Pak van 24 flessen van 0,5 l Pak van 24 flessen van 0,33 l VAN VOORDELEN Bouwend Nederland T.a.v. redactie BNL Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer redactie@bouwendnederland.nl www.bouwendnederland.nl @BouwendNL vanaf Een goed gehydrateerde medewerker is gelukkiger René van den Burg, Anke Bot, Stan Geerdink, Frank de Groot, René van der Kloet, Alwin Koops, Christiaan K rouwels, Erik Pieters, Jaap Schaaf 5 VERENIGING | Juni 2018 | BNL | 55 3 Belangen behartigin lobby g Bouwend N ederland ko mt op voor praten we uw belang met minis en. Daarom ters, gemee schappen nten, scho etc. Kortom len, water , m et u kunt doen - úw opdrac htgevers. waar u go Zodat ed in bent : bouwen! 4 Financiee l voordelen voordeel collectief Door slim gebruik va n onze fi na kunt u uw nciële lede lidmaatsch nvoordelen apskosten , zelfs meer terugverdi dan dat! enen. Of 5 Elkaar on tmoeten netwerken Via Bouwen d Nederla nd ontmoe uit uw buur t u collega t of uw mar -bedrijven kt. Ook ku opdrachtge nt u ketenp vers ontm ar tner s en oeten op de vele bijeen komsten. Meer red enen ontd ekken om lid te zijn? Ga n aar: bouwend nederlan d.nl/ word-lid om u onli ne in te schrijv e n of b e l naar: 079 - 325 2 158/59 voor persoonlij k contact .