BNL 2018-2 - Page 66

VERENIGING | Juni 2018 | BNL | 51 E En goEdE brandstofrEgEling voor dE lEdEn van Brandstof KETENPARTNERS IN DE BOUW GEVEN HET GOEDE VOORBEELD NEXT STEP SESSIES De bouw moet innoveren en beter samenwerken Het team achter Active Living mo ‘Ё‘”ΑΙ₯©Μ°΅•Π­•Ρ•ΉΑ…ΙΡΉ•Ί½΄΅……Ρ͍‘…ΑΑ•±₯©­”‰±½•΅•Έ•Έ‰½­…±•Έ½Α‘…±•ΈΈ½½Θ½ΐΙ½Ρ”ΑΙ½‰±•΅•Έ½ΐΡ”±½ΝΝ•ΈΈΝ‘……°•Ω•±Μ……ΈΡ”Α…­­•Έέ•Ρ•Έι₯¨‘•ΠQ₯©‘•ΉΜ‘”₯ΉΉ½Ω…Ρ₯•‰½½Ρ…΅ΐ9•αЁMΡ•ΐ­±₯΅……Σ ΅…­­½½Ι‘……±‰……ȁє΅…­•ΈΈY½±•ΉΜ‘ΥΈM•ΝΝ₯•ΜΩ…Έ ½Υέ•Ή9•‘•Ι±…Ή°5₯Ι½Ν½™Π•Έ…Ή…±εΝ”ι₯Ё‘”Ι½½ΡΝΡ”½Α…Ω”•Έ‘•ΠΙ½½ΡΝΡ”%9…™•±½Α•Έ…ΑΙ₯°°ΝΡ…­•Έ‰½Υέ•ΙΜ°‰…Ή­•Έ°Α½Ρ•ΉΡ₯••°₯Έ΅••Ι•ι₯ΉΝέ½Ή₯Ή•ΈΈ……Ι½΄……Έ½Ω•Ι‘•‘•Έ•ΈΝ½™Ρέ…Ι•±•Ω•Ι…Ή₯•Ί‘”­½ΑΑ•Έι”½ΐΙ½Ρ”Ν‘……°•Ω•±ΜΩ•ΙΩ…Ή•Έ‘½½Θ΅…ΝΝ„‰₯¨•±­……ȁ½΄••ΈΝ±₯΄•‰½Υ܁є½ΉΡέ₯­­•±•Έ•ΑΙ½‘Ս••Ι‘”΅½‘Υ±…₯Ι”•α•΅Α±…Ι•Έ‘₯”Ω½°1••Μ‘•Π‘•±”…ΙΡ₯­•°½ΐθ)‘…Ё‘”έ•Ι•±••ΈΝΡΥ­©”‰•Ρ•Θ΅……­ΠΈι₯ΡΡ•Έ΅•ΠΡ•‘Ή½±½₯”Έ‰½Υέ•Ή‘Ή•‘•Ι±…ΉΉΉ°½Ή•αΡΝΡ•ΐ聝½ΌΉ°½‘`α1©Δ)]₯±ΠΤ½½¬Ω½½Ι‘•±₯œΡ…Ή­•Έό„Ή……Θ)‘ΡΡΐθΌ½‰Ι…Ή‘ΝΡ½™½±±•Ρ₯•˜ΉΉ°½‰½Υέ•Ή‘Ή•‘•Ι±…Ή)•ΈΩΙ……œΥ܁хΉ­Α…Μ‘Ν•Έ€……Έ„)%855=I%4)1•ΌΡ” ½Π)=Ω•Ι±•‘•Έ€Δā©ΥΉ€€ΘΐΔΰ) •ΝΡΥΥΘ°‘₯Ι•Ρ₯”•Έ΅•‘•έ•Ι­•ΊمΈ ½Υέ•Ή9•‘•Ι±…Ήι₯©Έ•Ν‘½­Π‘½½Θ‘•ΠΑ±½ΡΝ•±₯Ή”½Ω•Ι±₯©‘•ΈΩ…Έ1•ΌΡ” ½Π°)‘₯Ι•Ρ•ΥȁمΈ-±……ΝΝ•ΈΙ½•ΐ•ΈΝ₯Ή‘́‘••΅‰•Θ€ΘΐΔ܁±₯Ω…Έ‘•Π±•΅••Έ •ΝΡΥΥȁمΈ ½Υέ•Ή9•‘•Ι±…ΉΈ)”€Τι•­•Ι‘•‘•ΈΩ…Έ ½Υέ•Ή9•‘•Ι±…Ή Ι…Ή‘ΝΡ½˜)±ΜΩ½½Ιι₯ΡѕȁمΈ‘”™‘•±₯Ήœ‘Ρ•Ι‘½•¬ι•ΡΡ”‘₯¨ι₯ •‘ѕȁ…°©…Ι•Ή±…Ήœ₯ΈΩ½½Θ ½Υέ•Ή9•‘•Ι±…ΉΙ•₯Ό=½ΝΠΈ)=½¬έ…́1•Ό…Ρ₯•˜…±ΜΩ½½Ιι₯ΡѕȁمΈ‘•Π=Α±•₯‘₯ΉΝ‰•‘Ι₯©˜½•Ρ₯Ή‘•΄€‘Ρ‘…ΉΜ ½Υέ΅•ΉΝ•Έ•±‘•Ι±…Ή=½ΝΠ€Έ)Ι½Ρ”‘•­­₯Ήœ₯Έ9•‘•Ι±…Ήθ‰₯©Ή„€ΔΈάΤΐΝΡ…Ρ₯½ΉΜ)Q½Π€Δā•ΉΠΩ½½Ι‘••°¨Α•Θ±₯Ρ•Θ)U܁•₯•ΈΡ…Ή­Α…Μ‘Ν•Έ€•ΈΑ₯Ή½‘”(Θ΅έ•­•±₯©­Ν”‘₯₯Ρ…±”™…ΡΥΙ•Ι₯Ήœ°‰•Ρ……±Ρ•Ι΅₯©Έ€ΔЁ‘…•Έ)…Ι…ΉΡ₯”Ω…Έ Q\΅Ρ•Ι՝…Ω”(©₯Ή°έ……Ι‘”Ω…ΈΝΑ……ΙΑΥΉΡ•Έ))U %1(Τΐ)©……Θ(Τΐ) ½Υέ•Ή9•‘•Ι±…Ή™•±₯₯Ρ••ΙΠ)‘”Ω½±•Ή‘”±•‘•Έ)΅•Π‘”Ω₯•Ι₯ΉœΩ…Έ‘ΥΈ©Υ‰₯±•Υ΄θ)©……Θ(Δΐΐ€ΰΐ)©……Θ)©……Θ)I•ΥΩ•Ί!…Ή•Ή‰•Ιœ ½Υέ‰•‘Ι₯©˜Υ‘±•Θ) ½Υ܁•Έ=ΉΡέ₯­­•±₯Ήœέ••Έ€˜‰½Υ܁‘”YΙ₯•Μ]••Ή‰½Υ܁ΉXΈ)=Ν́=Ν́]½Υ‘Ν•Ή΅΅•Έ)…ΑΙ₯°€ΘΐΔΰ…ΑΙ₯°€ΘΐΔΰ΅•€€ΘΐΔΰ©ΥΉ€€ΘΐΔΰ