BNL 2018-2 - Page 60

44 | BNL | Juni 2018 | BOUW TOTAAL | Juni 2018 | BNL | 45 BOUW TOTAAL ONMISBAAR … VOOR ONDERNEMERS EN MANAGERS IN DE BOUW “De bouw van een tiny house is een mooi project JE HEBT MAAR ÉÉN RUG om jongeren te leren samenwerken”, zegt Cor. Bouwmensen Gelderland Oost bleek al snel bereid om samen met IW Achterhoek-Rivierenland en Heeft uw bouwplaatspersoneel extra power nodig voor het ROC Graafschap College de bouw van de tiny vervoeren van materialen? Dan is de nieuwe accu-kruiwagen van houses in het praktijkprogramma op te nemen. Makita de oplossing. Hij werkt op dezelfde 18 V Lithium-ion accu “Ook wij zien de noodzaak dat de verschillende waar ruim honderd andere Makita-producten ook op werken. disciplines meer moeten leren samenwerken. De kruiwagen versleept met gemak maximaal 130 kg. Een volle Daar past de bouw van twee tiny houses perfect 5Ah accu heeft een continue gebruiksduur van 50 minuten. De bij. Wat is er nou mooier voor die leerlingen dan kruiwagen kan worden voorzien van een rek of een bak van 90 liter een complete woning te bouwen”, zegt cursus- en heeft twee schijnwerpers, zodat je ook in het donker goed zicht coördinator Marcel Engelen van Bouwmensen hebt. Daarnaast geeft hij automatische waarschuwingssignalen bij Gelderland Oost. Uiteindelijk is het complete achteruitrijden. Ja wij weten het: u wilt er ook eentje voor uzelf bij ontwerp verzorgd door Marcel van Bodegraven, huis. Ook dat mag… van het Doetinchemse bedrijf Vivax Housing. Dit bedrijf ontwerpt tiny houses. TOEZICHTHOUDERS-APP Inmiddels naderen de duurzame en energie­ Een bijzondere primeur voor Bouwmensen samen­gevoegd. Deze gloednieuwe o ­ pleiding zuinige tiny houses de voltooiing. Dak en wanden Gelderland Oost in Doetinchem: hier worden (voorheen Bouwkunde) is dé opleiding van hebben een Rc-waarde van 8,0 m 2 K/W. Het bijhouden van een bouwdagboek is belangrijk, maar vraagt ook veel door leerlingen twee tiny hou \X] HZ\]XYY[H]H[ۛ\[[[]Z[X[]YHY]Y[\HZ Y]H^XY\\[[\ٝ[H^X BX\ZY[H\\[\]H[[[]Y]XYZˈ܈Y]]H [\pJHZ[[]YHY][Z\H]\\Z[Y\]YHY][[[[X\ZH\]]X]\Y][š[[]Y]XYZZ[X\Y\܈\[]Y][\X[HYXXYH[ܙ[\܈]Hۚ[[Y[ܛY[Y]]Z[]YH[]ZYYHY\X[ X\][\[ۙHZY[[[ZY[[YZY[ݘ]Y\[H[[]Y]XYZ\[\H[]X\[ܞY[[Z]XH[\YK[Y][[&\XZ[]]Y؛ZZY[&\œ[Y[\[[Yܚ\H[[܈]\[[HX]HY][^[ۙ[ ܈][\Y[][HX]\XX[[܈ZXZ[[Y[]ݙ\Y\[[\[][\Z[[B\[[\H\\[\ˈ\\ZYHX[Y]]HYY]\\YHXYYZ[[ˈHY\[[][X\ZHYHX[[Y\[\XY]\\Z\XHH[Y]]H]KB[[[Y[\[Y][\[\[[Hۚ[[XX\]Y[YHYH[[[[X[]ڙX[[[[[Y]X[ۙ\Z[[\\[\ˈ\[[Y[\[[Y[ZY[Z܂H[H\\ܙ[X][X[[[܈][\[^[Z\8&][]ۙ\[X[] XZ][[JK[]^[Z\8$šۙ\[Y]Y[Z\؛[X]YZ˂(\Z\[Z[H [Y\[8$\X]܂Z[\[YHHZ]Y[[HY[[Y]YY\Z\[[ۙ[[[܈[܈Hۙ\[Y[[[YHۜZ[]H]ZY[\Z[[[H\X\YYB[[YZY[Y]]ܙY[[YY\]XKY]܈][\ޘX[H\Z8 SUUSBTܘXY\YHH][[H[Y\ܘX]YZYYX[X܈]Z[Y]K[[ZXYZ\H[Y]]Y[[]XY]YZZY[ZZ] [[[UX\ZT]Y\[[ۙ[[Y ]H][[]]\Z۝[[[Y[[ܚYYY[[H H[ p[ZY[[Z[Y]p]\[ܙH[ܛY][ˈ[ZY˜Z]Y[[ܙ[Z\ܙ܈XY\ܘHY[[]][H0B[[[ܘXY\YK8'Z[[X\[][p]\]YZ]Y\X\YYBܘXY]H]H[[[]Y]XYZYY\]Y\HYZ\\[HZ]Y[X[[Y[\['KY܋[]][H\XY\ ]][ٙ BX\Z[[žXZY]H\ZY[ܙ[XXZ[\Y]]ؘ\H]]\ZHܛۙٙ[X\X\]ܘXY\YHZ[Y[[[ZYYܘ]XZZ[Y[H[ٙ[HX[XY]HZY[X\Z[[܈HXYH[ܛH\YXY\[X\X\[]H[[[]Y]XYZZ[]YHY]X\[]\[Y\X[Y[Z\]\X[Y (