BNL 2018-2 - Page 52

36 | BNL | Juni 2018 | Tekst | Hans Smit TROTS TROTS | Juni 2018 | BNL | 37 Tekst | Foto | René van den Burg RON WULLEMS SLEEPTE ZIJN BEDRIJF ELSHOUT BREDA DOOR DE CRISIS “GEEN AANNEMER, MAAR PROBLEEMOPLOSSER” Verbreding Scherp houden koos voor de wegenbouw. Een stage bij slecht moment omdat we eigenlijk nog maar zoeken en aannemen van wat gecompliceerder Gebr. Van Kessel werd een 28-jarig dienst­ weinig vlees op de botten hadden. Ik moest werk. “We krijgen het meeste werk onderhands verband. In 2007 kocht hij op zijn vijftigste persoonlijk bijspringen om aan de financiële en dat betekent dus dat de opdrachtgever het Wegenbouwmaatschappij Elshout, beter verplichtingen te kunnen voldoen, daar word je ons gunt; die mag je nooit teleurstellen. Daarom bekend als Elshout Breda. “Toen ik instapte wel inventief van. We deden toen wat iedereen houd ik mijn mensen altijd scherp. ZY[ۙ[H^][ܙ\ܝY]Z[H[]YY \[[Y[HZ[KZHYHZ\8'[XHY[\HYZY ZXYZY[XY]K]Zۙ\HZX[\[YZ[\X]][X\Hܙ]HYܚZ YHHY]\]HHX]\[[H[]\H\\[\ˈZZۈ[Z\[[^H] HX\Y\ZHZ\Y[ܝH\[Y\X[ۜۙ[[[H۞H\ZY[ZYX[H[HY[Y]]H]Z[Y]Y[ܘ\ڙKZ۞BX\Z]YZ]H[HY[[HY[H[\HXZZ[H[\X]\X\]\˸'BYZ[ۙ['Hܝ\X[H[HZܘ[8'\\X]Y[ܚ^ۋHY]ۈ[[\ JH\[\[ۈXZ[KXX\ۙ\Y\X\BX]\\[[\ˈ]\]B[ۙ\[Y[Hܚ\\YYۜ\XZ ]YYۜ\Y\[XXZ XX\\Z ZšZܘXYX\H[[X\ܙ[Z[X\HZH[Y[HBY[وHH\YXYX['B][]ؙYZ[ZY\XX\Z[[[HHܚ\\ˈ8'Hܚ\\[HY[ZYX[X\؛[Y[X\X0B]\YYH][[YHH[‘H Z\[Y\YX[Z]SUH\[‘Y[[HZۙ\H\[\H\]\]YBX[H]\HܝZ\[[Z[Y\[XXZ[Y[[Y][[[H[[Y[وZ[[[XYZHY]\]\\\YK[[\Έ8'ZY[Z\\]\]YH[H\[HY[]K[[[[ZZ\Y][\Y[\\[H[ۜ[\\[ۙ\0\ݚ[X[HY[H[]ZY]XX[\\HYZ[Z][YHY[Y[[وHؙ\[]H['HX[YY[HXZ[[ޚZ۞H۝X[[\[[[[Y]H[YY[H[[Z[Z[HܙY[]\Y[\\[ۜ‘Hۙ\[Y\[[\[]]8&ZZ[&HSUK\[X\[\][HY][Y[B܈Y[Z[\YZ[[]YHX\H[[XX\HH]ܝXXX[ ˈ8']\ۙ\[\HHY[X\H\[HZH[[Y[[[\[Z[\]\YXYY[Z][[\YYHZ]XZYHZ[YZYXX]Y[[Y\[ XX\ZSˈ[Z܈HZY[[YHY[X\[ZY]\[\\\[[[[Y]ZZX\[[ۙ\Hܛۙ[][\[]ۙZ˜[[ZZYZZX\[Z\\[X\HY[SUKXX[\Y[\[ˈZ\šH[\[Y[[[X[Z[[Y][Z]]\[ۜYZ\][[[H[[ZY[]Z[ZY]܈Y[[Z]\H\\ 'B\\Y[\YZXX\]]\ۜ[Y]YHX\H YY\Y[[ۜ™[Z[[ZHYY\Y['B[X\\[HY–ۈۜۈ JHYYX\ZZ[ NBH[]YHY]HY[[ZY\ZH[8'Z[]ZY[Z•Z[Hܚ\\XXZH[[\XZZ[Y[HYˈZ[\ LHX\Y]]H[XX\HZY[[ 8']܋Y\YZ^Y[[]\Y]X[[[B\\'JHYH܈][Y\[\[\YHY[XX\KH]Y\HZ\X[X[8']ܙH\܈]ZZZ[YHYX\Hܚ^ۈx'BY[[Y[\\H[ۈZ[[ۙHY[[ۈZY[HX[YH[\[۞HY[[Y\]YZ\\ZY[]YY\ۙ\[\B܈^ܙ]HY[X[X[[][۝X[X\Y[H[Y[]Bܚ\\ۜ\\[[[Y\YY[XXZ BZY[X\X[H]ܙ['B(