BNL 2018-2 - Page 48

32 | BNL | Juni 2018 | Tekst | Eva van Beveren INNOVATIE Foto | René van den Burg INNOVATIE | Juni 2018 | BNL | 33 “Met een 3D-laserscanner meten wij snel en nauwkeurig gebouwen en installaties”, vertelt Jack Koster, manager bij Ingenieursbureau Vicoma Engineering in Velsen. “3D-laserscannen bestaat al meer dan tien jaar, dus dat is niet zo vernieuwend. Wat wij er juist mee doen en hoever wij daarin doorgaan, dat maakt het een innovatief concept en daarmee lopen wij voorop in deze technologie.” Wanneer in een bestaande situatie iets moet worden kunnen we het 3D-model ook aanpassen aan een as-built ingemeten of aangepast, zet Vicoma de 3D-laserscanner in; situatie. Zeer bruikbaar voor aannemers die as-built moeten een instrument dat door middel van laserstralen de gehele opleveren én voor beheerders die zo het meest actuele over- omgeving - de XYZ-coördinaten - snel en nauwkeurig kan zicht hebben, wat als basis kan dienen voor hun meerjaren inmeten. Deze scans worden op meerdere plekken uitge- onderhoudsplan.” voerd, waarna de losse laserscans aan elkaar gekoppeld worden. “Zo krijgen we de hele omgeving in de vorm van een puntenwolk in beeld”, legt Koster uit. “Wat het nu bijzonder Voordelen Naast het beperken van faalkosten en de snelheid en nauw- maakt, is dat we deze puntenwolk modelleren wat resulteert keurigheid van het verzamelen van data is het ook erg veilig in de meest actuele situatie van een gebouw of installatie om op deze X[Y\HY][8'H[Y[Y][[Y[ [[[ [Y\]H\\ܙ[H\\HX\܈Y][Y[X[ܙZ[\8'KY\Z] ۝\ XHZHY[X[[[HZ]\[˸'H8'[Y]HH[HY][YY\Z \ZHݙ\Y[Y[]H[YHY]YY\\YHY['H[\H܋BSB[[Z]Y][[ۜY[X]YHܛY[X\܂X[] [[[YXXH[\ZH]HH[XZ[[Y[ܙ[XX[]]Y[[X]\XX[ܝ[ٚY[\\ˈ۝X]Y[\Y]]\HH \[[\YY[X[Z[Z\[]\SK[[[ Y[ܙY[Y\[\]][[ۛ[H\[X\HXZ[8'ZZY[]ۘ\YYYY\\ZؘX\\܈HX[[Y\[[\HZZ\ˈZ]8'K\Z]\8'HX]H۝Z[[\ܘ[\X'XX\X\]Y]YYx'K\\8'[Y[Y]Z[[ܛHY\ܛHڙX['BQSPSSSBRUTS¸(X\