BNL 2018-2 - Page 42

30 | BNL | Juni 2018 | Tekst | Dyantha van Rooij-Desloover REGIOKATERN RANDSTAD ZUID ROTTERDAMS VAKCOLLEGE DE HEF START MET PROFIEL BOUW, WONEN EN INTERIEUR "WE ZWEMMEN TEGEN DE STROMING IN" De afgelopen jaren kozen steeds minder Bouwwereld geeft carrièreperspectief en onderwijsinstellingen. Onze leerlingen jongeren voor een technische opleiding. Nu Op RVC De Hef scharen ze zich volledig achter krijgen nu een ‘AanDeBak-garantie’: als ze hun de markt aantrekt is er een groot tekort aan de campagne. Waar veel scholen de afgelopen diploma behalen krijgen ze een leerwerkbaan vaklieden. Op het Rotterdamse Vakcollege De jaren hun technieklokalen sloten vanwege het aangeboden. Dat werpt z’n vruchten af: in het Hef zien ze langzaam een kentering: vakman- teruglopende leerlingenaantal, zwemt deze nieuwe schooljaar starten 16 leerlingen met de schap wordt weer gewaardeerd. Volgens afde- school tegen de stroming in en start juist met de opleiding.” vertelt Doeland. lingsleider Iko Doeland dus hét moment om het opleiding in het schooljaar 2018-2019. Doeland: profiel Bouw, Wonen en Interieur nieuw leven in “Onze vmbo-school staat in Rotterdam Zuid en Samenwerking tussen onderwijs en bedrijven te blazen. “Komend schooljaar starten we met daar heerst de nodige problematiek. Leerlingen Komende jaren hoopt Doeland tientallen 16 leerlingen!” komen soms uit een lastige thuissituatie en ze vaklieden af te leveren bij bouwbedrijven. “Het verlangen naar een goed leven. Een economische zou mooi zijn als er een nauwere samenwerking Dat men denkt dat werken in de bouwwereld opleiding lijkt hen aantrekkelijk, maar wat ze komt tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. niet bijzonder populair is, weten we allemaal. vergeten is hun toekomstperspectief. Biedt de Dat leerlingen soepel kunnen overstappen Het imago van ‘hard werken voor weinig’ schrikt opleiding die ik kies ook uitzicht op een goede van het klaslokaal naar hun werkplek. Ik wil veel jongeren af en zij kiezen eerder voor een baan met zekerheid op een inkomen? Daarom bedrijven dan ook uitnodigen om open te staan economische opleiding. Wat ze vaak niet weten starten wij juist weer met een technische oplei- voor bedrijfsbezoeken en gastlessen, zodat wij is dat de arbeidsperspectieven in de bouwsector ding, omdat goed vakmanschap in de toekomst leerlingen een goed beeld kunnen geven van de erg goed zijn. Reden voor Bouwend Nederland heel veel waard is.” carrièrekansen in de bouw.” regionale initiatieven de campagne ‘Je gaat het Opleiding met baangarantie Kijk ook op jegaathetmaken.nl voor de landelijke maken in de bouw’ te starten. Doel: jongeren Om leerlingen over de streep te trekken wordt er instroomcampagne van Bouwend Nederland. laten kiezen voor een opleiding in de bouw en zeer veel zorg besteed aan loopbaanoriëntatie infra.  in de onderbouw. Onder het credo ‘ervaren, om samen met opleidingsbedrijven, scholen en bezoeken en ontmoeten’ probeert Doeland bij leerlingen een aha-erlebnis te bewerkstelligen. “Daarnaast hebben we in mei in Rotterdam een Meer informatie Iko Doeland Afdelingsleider Rotterdams Vakcollege De Hef I.Doeland@rvcdehef.nl convenant getekend met een aantal bedrijven REGIOKATERN ZUID | Juni 2018 | BNL | 27 Foto | René van den Burg • REGIO ZUID DIRECTEUR BESTUURDER THUISVESTER Thom Grevengoed SAMENWERKEN KAN EFFICIËNTER BIJEENKOMSTEN BOUWENDNEDERLAND.NL/ZUID Datum MAART 19 Economisch debat mobiliteit (dialoogsessie m.b.t. gemeenteraadsverkiezingen JUNI 25 26 Ledenbijeenkomst Infra Zeeland (Sociëteit Infra Zeeland) Overleg Opleidingsbedrijven – Regiobestuur Zuid JULI 2 3 4 4 5 6 9 12 12 10 Zomerbijeenkomst Afdeling Brabant Mid-West Vergadering Regiobestuur Zuid Bouwplatform Brabant Bestuur Afdeling Brabant Mid-West Bouwplaatsbezoek Afdeling Zeeland Masterclass voor woon wethouders Brabant Bestuur Infra Limburg Bestuur Afdeling Limburg Bouwcafé (ledenbijeenkomst) Afdeling Limburg Brabants Overleg corporatie-bouwers – presentaties werkgroep SEPTEMBER 6 JBN bijeenkomst over bedrijfsopvolging 11 Bestuur Afdeling Brabant Mid-West 12 Bestuur JBN regio Zuid 13 Bouwcafé (ledenbijeenkomst) Afdeling Limburg 13 Contactgroep Personeel Limburg 18 Bestuur Infra Brabant 20 Masterclass voor woonwethouders Zeeland 20 JBN excursie 24 Ledenbijeenkomst Infra Zeeland (Sociëteit Infra Zeeland) 24 Bestuur Infra Limburg 25 Bestuur Afdeling Oost Brabant e.o. 25 Workshop Ziekteverzuim vanuit BNL Academy 25 Bestuur Afdeling Zeeland 27 Start Basistraining P&O n.t.b. Masterclass voor woonwethouders Limburg n.t.b. Masterclass voor infrawethouders Limburg OKTOBER 1 Bestuurdersbijeenkomst Regio Zuid 2 Bestuur Afdeling Limburg 2 HBO Bouw & Infra Award   In 2015 is door 111 partijen zoals gemeenten, de Provincie, kennisinstituten, bouwers en opdrachtgevers de Brabantse deal ondertekend, met de ambitie om in 2050 de Brabantse AUGUSTUS 14 Bestuur Afdeling Zeeland 21 Bestuur Afdeling Limburg Vakmanschap wordt weer gewaardeerd; hét moment om weer te starten met het BWI-profiel. PIERRE HOBBELEN woningvoorraad energieneutraal te hebben. Omdat deze groep nogal breed is, zijn wij met een kleinere groep van bouwers en woningcorporaties op het onderdeel proces­ innovatie verder gegaan. We staan voor een grote opgave met elkaar. Daarom moeten we efficiënter gaan werken, elkaars kennis delen en deze op een juiste manier bij elkaar brengen om tot betere technische oplossingen en innovaties te komen. Om dit verder vorm te geven zijn wij – Bouwend Nederland en Thuisvester – met vijf bouwers en woningcorporaties om de tafel gaan zitten om te kijken naar nieuwe vormen van samenwerking. Daar is ook Aedes (vereniging voor woning- corporaties) bij aangehaakt. Alle betrokkenen zagen hier direct de meerwaarde van ݅ɑȁ́مѝ)́مѝͭչم)ݕ́́مхЁ饩Ёɱ)ɅЁձ酰ݽɑɕ͕ѕɐUѝ̴)չЁɉ́́ <Ȁ聕ɽѕЁ)ձمٕ͍͍ɥéЁɅѥ) <ȀɅչ饩 ݕ́Ʌѥ)ݕɭԁ酵х͍ɥéեЁѽЁ)єͥє)%͕ѥЁݔݭٕ)ѕȁЁȁչͅݕɭЁ)єЁٕɽݕȁщɕЁЁ)ݕ́酅ͽٔ́饕)ЁЁȁͅݕɭݽɑ)и5Ё锁ɕєɅЁݔ)酵ȁѕȁݔѽ)ѕɔͥ