BNL 2018-2 - Page 40

28 | BNL | Juni 2018 | Tekst | Hans Smit REGIOKATERN RANDSTAD ZUID Foto | René van den Burg REGIOKATERN RANDSTAD ZUID | Juni 2018 | BNL | 29 Ruim de helft van je vacatures invullen door een open dag te organiseren. Zo simpel? Ja, eigenlijk wel. Het typeert de aanpak van Zwiep Vermeulen, commercieel directeur van de Vermeulen Groep uit Hazerswoude: creatief ontwikkelen, strak organiseren en vervolgens flexibel uitvoeren. ZWIEP VERMEULEN, VERMEULEN GROEP "WE WILLEN EEN VITAAL EN ACTIEF BEDRIJF Vermeulen huivert nog als hij aan die open het bedrijf met 180 vaste medewerkers en voor Mede om de positie van kleine en middelgrote dag terugdenkt. “Het was zó koud! De koudste seizoenpieken is er een flexibele schil van zo’n bedrijven in Bouwend Nederland te versterken, is zaterdag met gevoelstemperaturen van min 100 mensen. Vermeulen onlangs ingegaan op de uitnodiging om tot het algemeen bestuur toe te treden. “Wij twaalf. We hadden een roadshow gemaakt, waarin we al ons materieel werkend presen- Vermeulen: “We sluiten veel integrale contracten nemen als bedrijf bewust deel aan veel commis- teerden. Ondanks de kou kwamen er ruim 500 met Rijkswaterstaat (RWS) voor een periode sies en werkgroepen. Niet alleen als directieleden, mensen uit de regio kijken naar wat wij zoal doen. van maximaal vijf jaar. Om effectief te kunnen maar ook vanuit ons management. Natuurlijk Dat vond ik zo fantastisch. We hebben de gasten samenwerken, beoordelen we elkaars prestaties doen we dat ook om nauw betrokken te kunnen met warme chocomel en vervoer met taxibusjes ook. Wij scoren bijna een negen op de schaal van zijn, maar ik vind ook dat de infra een steviger naar hun parkeerplaatsen extra verwend. Een tien, maar we blijven streven naar verbeteringen. Het geluid mag laten horen. De nadruk ligt, ook bij paar maanden later zien we dat we zo’n 13 à is heel goed om te zien hoe RWS positief reageert Bouwend Nederland, vooral op ontwikkeling en 14 mensen hebben aangenomen die op die dag op onze feedback. Zo werk je samen permanent bouw en dan komt de infra er nog eens achteraan. waren geweest. Ze hebben al ons materieel en naar betere prestaties.” Vermeulen kwam dankzij Met onze inbreng willen we de stem vanuit onze de opstallen gezien, maar ook hoe wij werken en deze contracten redelijk ongeschonden uit de crisis. vakgroep beter laten horen.” met elkaar omgaan. Dat geeft bij mensen toch de “Wegen zijn onderdeel van het economisch verkeer doorslag om voor ons te kiezen.” en dus blijft dat werk wel doorlopen, maar we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hebben wel te maken gehad met bezuinigingen. Het staat hoog in het vaandel van de Vermeulen achterstallig onderhoud wordt nu weer ingelopen.” Groep. Het familiebedrijf sponsort zowel lokale De Vermeulen Groep viert in april 2019 haar als nationale projecten. Vermeulen hierover: “We 45-jarig bestaan. Het familiebedrijf profileert zich zijn zelf een sportieve familie en dan komt het als allround opdrachtnemer voor onderhoud en beheer van infrastructuur en openbare ruimte. Over andere aanbestedingen is Vermeulen zorge- sponsoren van een tennis- of voetbalvereniging al Opdrachtgevers zijn onder andere het Rijk, de lijker. “Ik heb dat laatst nog eens bij onze Provincie snel langs. Bij de Leiden Marathon verzorgen we Provincie, Gemeentelijke overheden en B2B- aangekaart: het is voor ons als groot mkb-bedrijf al jaren de afzettingen en in 2019 zijn we voor organisaties. In de praktijk komt het neer op het lastig mee te doen aan openbare aanbestedingen. het eerst hoofdsponsor. Daar hebben we wel even onderhoud van (snel)wegen, deze wegen vrij Zelfs als specialist is het soms bijna onmogelijk om over moeten nadenken, hoor. Maar we willen een maken bij ongelukken of vorst, onderhoud van aan alle eisen te voldoen. Ik kreeg groot gelijk, maar actief en vitaal bedrijf zijn. Onze mensen hebben openbaar groen en verkeerstechniek. Dat is vooral of hier verder iets mee wordt gedaan? De rol van te maken met zwaar werk, stress, lange dagen, in de regio Haaglanden, maar Vermeulen werkt onderaannemer past ons minder, want dan kunnen onregelmatigheid. Daarom stimuleren we ontspan- verder landelijk. Drie Vermeulens (broer Albert, we veel minder toegevoegde waarde leveren dan ning en sportiviteit. En dat werkt, want aan zo’n zus Elizabeth en Zwiep) vormen de directie van we in huis hebben. Dat willen we niet.” marathon en de bijbehorende wandeltocht doen steeds meer enthousiaste medewerkers mee. Daar ben ik als werkgever hartstikke trots op.” Zwiep Vermeulen kijkt naar voren: “Op een congres over gladheidsbestrijding liep ik tegen iemand van TNO aan. We zijn nu met partijen in gesprek of we gladheidsbestrijding deels kunnen robotiseren. We denken daarbi X[Y[[Z[H]Y[وX[Y[؛YBZܘY[Y[\ؘX[] ]\X\[\[ZY[\܈۞HYY]\\[Y[؛ܙY]'B(R