BNL 2018-2 - Page 38

30 | BNL | Juni 2018 | REGIOKATERN RANDSTAD NOORD Tekst | Jan Willem Kommer Foto | René van den Burg JONG BOUWEND NEDERLAND: "NETWERKEN EN GROEIEN" REGIO RANDSTAD ZUID REGIOKATERN RANDSTAD ZUID | Juni 2018 | BNL | 27 FRANK SLOOTEN ADVISEUR ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT JE BENT DE DOELGROEP NIET Jong bloed; iedereen wil het, de bouw- en infrasector voorop. Ook Bouwend Nederland aast op verjonging. Niet acuut, maar geleidelijk en doorlopend; om de boel fris en gezond te houden. Jong Bouwend Nederland is de vijver waaruit ‘de grote broer’ put. Leden van Jong Bouwend Nederland (JBN) zijn lang niet alleen maar jongelingen, legt Ruben Heezen uit. “De leeftijd varieert van zo’n 25 tot 40 jaar”, aldus de Adviseur Overheid & Markt bij regio Randstad Noord. “Belangrijker dan de leeftijd is echter dat het mannen en vrouwen met potentie en ambitie zijn. Werkvoorbereiders, BIJEENKOMSTEN uitvoerders en dergelijke die het in zich hebben om later een managementfunctie te bekleden of directeur te worden.” BOUWENDNEDERLAND.NL/RANDSTADZUID Persoonlijke ontwikkeling Word lid! Datum In JBN worden de leden eigenlijk klaargestoomd Anders dan in de andere regio’s zijn er in JUNI voor het grote werk. Ze bouwen een netwerk Het is goed dat de op met toekomstige collega-bedrijven, wonen verschillende afdelingen thematische bijeenkomsten bij en volgen inhoudelijke trainingen. “Dat is één van de grote verschillen met Bouwend Nederland”, zegt Ruud Veld, voorzitter JBN in de regio Randstad binnen Bouwend Nederland een eigen visie hebben. Randstad Noord ook nog drie JBN-kernen actief; Duinstreek, Gooi- en Vechtstreek en West-­ Friesland. Elk met een eigen identiteit en eigen activiteiten die altijd op een hoge opkomst kunnen rekenen. “De sociale samenhang in de kernen is erg goed”, zegt Ruud Veld. “En voor de kosten Noord. “Wij leggen nadruk op de persoonlijke hoeven ze het ook niet te laten. Voor honderd ontwikkeling van de individuele leden. We bieden euro per jaar ben je JBN-lid en kun je gratis naar al management­trainingen, van financieel bedrijfs- onze bijeenkomsten en evenementen. matig tot meer gericht op de ontwikkeling van de Zijn er enthousiaste mensen onder de veertig zachte kant.” Als voorbeeld noemt hij de lezing van jaar binnen je bedrijf die willen bijdragen aan de waterpolocoach Robin van Galen die de JBN’ers Meepraten en meebeslissen uitlegde hoe je een team smeedt en van dat team Niet alleen de inhoudelijke programma’s zijn een goed team maakt. anders. “Ik denk dat we de stem van de jongeren branche en zichzelf willen ontwikkelen, zorg dat zij zich aanmelden bij JBN!” • in de bouwsector laten horen”, aldus Ruud Veld. “Het is goed dat de verschillende afdelingen binnen Bouwend Nederland een eigen visie hebben”, vindt Ruben Heezen. “Ook als die op punten afwijkt van die van het hoofdbestuur. Niet alleen om te horen Het is belangrijk om ze de mogelijkheid te bieden wat er wordt gezegd maar om mee die input te geven.” Die structuur is er, laat Ruud te praten en mee te beslissen. Veld weten. “We hebben als JBN regio Randstad 25 26 27 28 Bestuursvergadering afdeling Bouwend Rijnmond JBN Bouwgedrag op de kaart Build your future infra Bestuursvergadering afdeling Drechtwaard JULI 17 Bestuursvergadering afdeling Midden Zuid-Holland AUGUSTUS 28 Kick off minor SEPTEMBER 3 Bestuursvergadering afdeling Bouwend Rijnmond 6 Bestuursvergadering afdeling Drechtwaard 11 Bestuursvergadering afdeling Midden Zuid-Holland 13 Training werving en selectie afdeling Midden Zuid-Holland 19 JBN Excursie Maastunnel thema omgevingsmanagement 24 Bestuursvergadering Regio Randstad Zuid 24 Bestuurdersoverleg Regio Randstad Zuid n.t.b. Bestuursvergadering afdeling Duin- en Rijnstreek n.t.b. Afdelingscafé afdeling Duin- en Rijnstreek OKTOBER 4 Basistraining Personeel en Organisatie Op de A13 reed ik langs een groot reclamebord met een advertentie over leerbanen voor jongeren. Eerst dacht ik: ‘wat goed dat er leerbanen worden aangeboden’. Maar mijn tweede gedachte hield mij langer bezig. ‘Hoeveel j ­ ongeren van 16 jaar rijden er eigenlijk op de snelweg langs dit reclamebord?’ Met de instroomcampagne van Bouwend Nederland liepen we tegen dezelfde vraag aan. Hoe bereiken we de jongeren die we de baankansen in de bouw en infra willen laten zien? Wij denken dat we jongeren kunnen bereiken via scholen, regionale voorlichtingsevenementen en social media. Maar dat laatste communicatiekanaal heeft iets geks, je ziet het namelijk alleen als je tot de doelgroep behoord. Ben je tussen de 14 en 18 jaar oud en woon je in Rotterdam dan heb je waarschijnlijk al een paar keer de vlog van Kaj Gorgels over de bouw in Rotterdam gezien. Maar de d ­ ocenten, leermeesters of de ouders van deze jongeren hebben waar- schijnlijk nog nooit gehoord van Kaj Gorgels, laat staan zijn laatste vlog gezien. Dit maakt de instroomcampagne soms wat onzichtbaar en le