BNL 2018-2 - Page 36

28 | BNL | Juni 2018 | REGIOKATERN RANDSTAD NOORD Tekst | Jan Willem Kommer REGIOKATERN RANDSTAD NOORD | Juni 2018 | BNL | 29 Foto's| René van den Burg ONWEERSTAANBAAR GAVE EVENTS voor hun school of de directe leefomgeving te Veenendaal had een Complimentenmuur bedacht, BOUWINSPIRATIEDAG bedenken”, zegt Daniella Traa, ambtelijk secretaris gebaseerd op de oude vertrouwde automatiek. De Dag van de Bouw is prachtig maar voor de van de afdeling Amersfoort. Een prachtig idee maar omdat het niet was echte bouwbeleving is meer nodig dan met de uitgewerkt, zat een nominatie er niet in. handjes op de rug over de bouwplaats lopen, Bouwbazen beleefde dit jaar de derde editie. Een Daniella Traa: “We willen jongeren er bewust vonden ze bij de afdeling Veenendaal. Zelf doen, succes dus, anders zou de herhaling er niet zijn. van maken dat werken in de bouw meer is dan dán ervaar je het pas. En ziehier, voor het vierde Maar er zijn in drie jaar tijd ook wel wat dingen timmeren, metselen of straten leggen; dat er jaar op rij organiseerde de (infra)bouwers in veranderd. Vanuit de afdelingen Veenendaal en een heel traject is, van planontwikkeling tot en Veenendaal op de dag vóór de Dag van de Bouw, Utrecht hebben zich ook scholen aangesloten bij met ontwerp, realisatie en beheer. De kinderen de Bouwinspiratiedag. “We doen dat samen Bouwbazen. En anders dan bij de eerste twee moeten dus ook verschillende stappen doorlopen, met de afdeling ZuidWest Veluwe en Knooppunt edities richt het event zich niet meer op ROC van brainstormsessies en moodboards tot en Techniek”, benadrukt Pascal Arts van Kelderman Je kunt op je honderdste verjaardag natuur- en mbo. “Die jongeren hebben al een richting met financiële onderbouwing. Daar worden de Bouw de saamhorigheid in Food Valley als het gaat lijk de champagnekurken laten knallen op een gekozen en we willen juist leerlingen die dat nog inzendingen ook op beoordeeld.” om jeugd enthousiast maken voor techniek. “We IJsselmeer-cruise, maar je kunt ook kiezen voor niet hebben gedaan enthousiast maken voor de een feestje met meer diepgang. Een evenement bouw”, verklaart Daniella Traa. Regio Randstad Noord maakt serieus werk van de instroom. Kijk maar naar Bouwbazen en de Bouwinspiratiedag. Twee succesvolle ­initiatieven die dit jaar weer op herhaling gingen. gericht op de instroom in de Bouw bijvoorbeeld. moeten kinderen eerst warm maken voor techniek Geen CSV dus bij vijf genomineerden die hun in zijn algemeenheid; in welke sector precies ze idee op 6 juni in poppodium Fluor in Amersfoort uiteindelijk terecht komen zien we dan wel.” Dus mochten pitchen voor de jury. Die koos de mobiele was er naast Bouw en Infra ook voor onder meer Dat is waar afdeling Amersfoort e.o. voor koos VAN A TOT Z toen in 2016 de bijzondere mijlpaal werd bereikt. Aan Bouwbazen 2018 deden vooral de eerste opslag/werkplek van De Baander als winnaar. architectuur, installatietechniek en afbouwplek Met hulp van jongerencommunicatiebureau Coen en tweede klassen van praktische mavo’s mee, De Amersfoortse school voor praktijkonderwijs op het tijdelijke bouwterrein in Veenendaal-cen- werd Bouwbazen gelanceerd; een ontwerp­ en ook de onderbouw van twee Technasia. Tien won met hun creatieve en goed uitgewerkte idee trum. “We hebben dat ingericht met verschillende wedstrijd voor middelbare scholen. “Die dagen inzendingen waren er in totaal, onder meer eentje de Gouden Hamer. Én een cheque van 3.000 euro thema’s; ‘Creëren, ontwerpen en construeren’ en we met Bouwbazen uit om het beste bouwidee van het CSV. De Christelijke Scholengemeenschap om te helpen het project ook echt te realiseren. ‘Decoratie, bouwen en onderhouden’ bijvoorbeeld. “We moeten kinderen eerst warm maken voor techniek in zijn algemeenheid; in welke sector precies ze uiteindelijk terecht komen zien we dan wel.” Binnen die thema’s zijn allerlei activiteiten te doen, zoals landmeten, een gereedschapskistje timmeren, een wand behangen, computertekenen.” VEEL ANIMO Leerlingen van een aantal basisscholen werkten op 1 juni de activite iten in zo’n twee uur in parcours­­- vorm af. Daarna bracht dezelfde bus die ze ophaalde, de kids weer terug naar school en werd een nieuwe lading leerlingen afgeleverd. Drie van zulke shifts maakte een totaal van zo’n 580 kinderen. Dat is de helft van het aantal aan­­meldingen, want de Bouwinspiratiedag blijkt razend populair bij de scholen en de leerlingen van groep 7 en 8. Dat zijn de kinderen waar het event zich tot nu toe op heeft gericht maar mogelijk wordt de focus verlegd naar groep 6 en 7. “In groep 8 staat vaak al vast of het na de basisschool een theoretische of praktische leerweg wordt binnen het beroepsonderwijs”, zegt Pascal Arts. Ouders zijn vaak zeer bepalend in die keuze. Vandaar dat de Bouwinspiratie Bouwplaats een dag later ook open is. Zo kunnen op de Dag van de Bouw ook de ouders op een actieve manier kennis maken met techniek. Ze lopen dan geen parcours maar bekijken en doen wat ze leuk lijkt. Goed nieuws voor de GWW-bedrijven: vooral de minigraafmachines bleken 2 juni weer zeer populair bij de pappa’s! •