BNL 2018-2 - Page 34

30 | BNL | Juni 2018 | Tekst | Marije Rispens REGIOKATERN OOST Foto | René van de Burg REGIOKATERN RANDSTAD NOORD | Juni 2018 | BNL | 27 REGIO RANDSTAD NOORD TROTS NIELS DOODEMAN REGIOVOORZITTER Thom Grevengoed UITSTRALEN BIJEENKOMSTEN BOUWENDNEDERLAND.NL/RANDSTADNOORD Datum In de vorige editie van de BNL vroeg Rieneke nu doen veel meer partijen dat, maar wij hebben van werken meer creativiteit en passie uit mensen Leusink van Ter Steege Groep aan Dura Vermeer daar al vroeg de organisatie op aangepast. Wat dan wanneer je ze van bovenaf commando’s Hengelo: “Wat vinden jullie de toegevoegde wil de professionele klant precies qua huisvesting, geeft. En het maakt het werk gewoon ook veel waarde van een familiebedrijf?” Henk Pluimers, design en constructie? We hebben bedrijfs­ leuker.” algemeen directeur van Dura Vermeer Bouw kundigen en architecten aangenomen die goed Hengelo, weet wel drie toegevoegde waarden: naar de klant luisteren en vragen kunnen beant- TOEKOMST langetermijnvisie, een platte organisatie en woorden. Destijds was dat een forse vernieuwing, Volgens Pluimers is het vooral belangrijk om betrokkenheid. maar inmiddels is de afdeling helemaal geïnte- gezamenlijk het bedrijf toekomstbestendig te greerd.” maken. “In het begin was het moeilijk om de Henk Pluimers werkt zijn hele leven al voor organisatie in beweging te krijgen, maar nu rolt familie­bedrijven en de laatste 32 jaar bij Dura CREATIEVELING EN TECHNEUT Vermeer in Hengelo. “Je weet hier voor wie je Ook na de crisis bleef Dura Vermeer Bouw Hengelo verbaasd als er weer een wijziging in de processen werkt en voelt je meer betrokken. Medewerkers zich verder ontwikkelen. Er kwam aandacht voor komt. Ze weten dat we ons continu moeten vinden het bijzonder dat Job Dura zelf in de raad ketensamenwerking, voor horizontaal organiseren aanpassen om toekomstbestendig te blijven. van bestuur zit en heel toegankelijk is. Die korte en voor het werken in zelfsturende teams. Ook nu ontwikkelingen als automatisering en lijnen zijn een grote meerwaarde. Een andere “Die teams organiseren zelf hun projecten van robotisering voor de deur staan.” meerwaarde is het nadenken van generatie naar ontwikkeling tot oplevering, zonder tussenkomst generatie. Ook in de toekomst moet het bedrijf van managers. Alle betrokkenen – ontwikkelaars, voortgezet kunnen worden.” uitvoerders, creatievelingen en techneuten – NIEUWE AFDELING zitten in dat team. We zijn onlangs bijvoorbeeld het wiel door. Medewerkers zijn ook niet meer • De volgende 'In gesprek met ...' begonnen met de bouw van een nieuw onder- Voor de volgende BNL vraagt Henk Pluimers Door die langetermijnvisie begon Dura Vermeer komen van Unilever op het universiteitsterrein in aan Wim Oude Wolbers van bouw­ Bouw Hengelo al vóór de crisis met de ontwik- Wageningen. In een maand tijd wist het team met onderneming Oude Wolders uit Borne: keling van het bouwbedrijf van de toekomst. de klant een plan te maken dat meteen uitge- Hoe is het om met verschillende generaties Destijds begon dat met het opzetten van de voerd kon worden. Hiermee onderscheiden we binnen het familiebedrijf leiding te geven? afdeling Klant en Markt. “Aandacht voor de klant, ons als bouwer. Tegelijk haal je door deze manier JUNI 27 27 27 27 27 28 29 29 Excursie Infraplatform Waternet en BBQ Voorlichting Bouwnu.nl en review marketing Regio Noord Holland Themabijeenkomst Afdeling Midden Holland Meewerkend partner overleg Regio Noord Holland Bestuursvergadering Afdeling ‘t Gooi Boottocht Afdeling IJmond-Kennemerland Tocht op de Capodistra - Jachthaven Almere Poort Afdeling ‘t Gooi Jaarexcursie Afdeling Amersfoort JULI 3 9 9 Soos met spreker Afdeling NHN Bestuursvergadering ab Afdeling NHN Bestuursvergadering db Afdeling NHN In deze tijd worden de opleidingshengels weer in de vijver uitgeworpen. Bedrijven en opleidingsinstituten doen hun best om jongeren voor hun bedrijf of branche te interes- seren. Een lastige uitdaging! Ze investeren in relaties, in open dagen en in voorlichtings­ materiaal, kosten noch moeite worden gespaard om aantrekkelijk te zijn voor de nieuwe instroom. De bouw- sector heeft ook te kampen met een personeelstekort. Op dit moment betreft dit tekort met name timmerlieden, elektriciens, loodgieters, softwareontwikkelaars, lassers, AUGUSTUS 28 Bestuursvergadering Afdeling ‘t Gooi 29 Bestuursvergadering Afdeling Utrecht snijders en leidinggevenden op financieel gebied. SEPTEMBER 6 Ledenbijeenkomst Afdeling ‘t Gooi 6 Reguliere vergadering Afdeling Veenendaal 10 Bestuursvergadering Afdeling Amersfoort als minder innovatieve branche en lage verdiensten. Het 11 12 12 12 13 Bestuursvergadering Afdeling Midden Holland Bestuursvergadering ab Afdeling NHN Bestuursvergadering db Afdeling NHN Themabijeenkomst Afdeling Amsterdam Bestuursvergadering Afdeling NoordWest Utrecht 13 17 18 19 20 20 20 22 22 24 25 26 27 2e Contactbijeenkomst Afdeling NHN Bestuursvergadering Afdeling IJmond-Kennemerland Ronde tafel cao in regio Utrecht (reservedatum 17 sept) Marktdag Samen Slimmer 2018 Najaarsvergadering afdeling Utrecht Bestuursvergadering Afdeling Zaanstreek-Waterland Seminar Afdeling ‘t Gooi Jaarfeest JBN WF Sportief uitje incl. aanhang JBN Duinstreek Ledenvergadering Afdeling Amersfoort Regiobestuursvergadering met afdelingsvoorzitters Excursie Infraplatform Schiphol Bestuursvergadering Afdeling Amsterdam 28 Excursie Afdeling NoordWest Utrecht OKTOBER 1 Ronde tafel cao Noord-Holland (reservedatum 4 okt) 3 Themabijeenkomst Afdeling Midden Holland 5 Dagje uit met partners Afdeling Veenendaal De bouw staat bij het grote publiek zeer onterecht bekend imago en het lage zelfbeeld van de sector zijn onterecht en moet worden bijgesteld. De bouw is namelijk momenteel een van de meest innovatieve sectoren. Kijk maar eens hoe er twintig jaar gelden gebouwd werd en wat we tegen- woordig presteren: energie neutrale gebouwen zijn de norm in nieuwbouw, energieleverende woningen komen eraan en er worden met 3D-printers betonnen woningen gemaakt. Ook BIM (Building Information Modelling) wordt meer regel dan uitzondering. Daarnaast biedt de cao een prima beloning. In de bouw liggen volop kansen voor iedereen. Met kwali- tatief goede programma’s en slimme promotionele acties kunnen opleidingscentra meer leerlingen binnenhalen. Ook modern en aantrekkelijk werkgeverschap kan een stimulans zijn om meer mensen de bouw in te krijgen. Iedere verbetering begint bij jezelf. Wij, als werkgevers en opleidingsinstituten, moeten trots zijn op onze sector en die trots uitstralen. Gezamenlijk moeten we laten zien dat werken in de bouw cool is!