BNL 2018-2 - Page 32

28 | BNL | Juni 2018 | Tekst | Rob van Elewout REGIOKATERN OOST Foto | René van den Burg KENNISMAKEN MET BOUW EN INFRA TECHNOVA COLLEGE: VISITEKAARTJE VAN DE REGIO EDES CONSORTIUM GAAT VOOR LANGDURIGE SAMENWERKING Techniek wordt zichtbaar Innovatie als epicentrum Het imago van technische opleidingen De naderende oplevering van het Technova Een hulpstuk daarbij is de innovatieve ruimte Eind mei bezochten zeven enthousiaste verandert. De sector is niet alleen maar ‘vieze College – onderdeel van het ROC A12 – is van duizend vierkante meter. Het wordt zo’n tweedejaarsstudenten van de Hogeschool handen’ en ‘vroeg uit de veren’. Het gloednieuwe een reuzensprong in die ontwikkeling, vindt beetje het epicentrum van de technische ontwik- Arnhem en Nijmegen (HAN) Nikkels bouwbedrijf Technova College in Ede, waar momenteel Hazeleger. “Het schoolgebouw was gedateerd. keling in de Edese regio. Een echte proeftuin in Twello. “Na de presentaties over ons familie­ de laatste hand aan wordt gelegd, laat dat Maar dit nieuwe onderkomen is écht een waar iedereen mag en gaat zien wat techniek is bedrijf en onze manier van werken, vertelde vanaf het nieuwe schooljaar zien. Letterlijk. Het visitekaartje. Straks wordt techniek letterlijk en hoe het evolueert en vernieuwt. Bedrijven en ook onze stagiaire Melisa over haar ervaringen gebouw van de mbo-opleiding wordt transparant, zichtbaar. Als je erlangs fietst of rijdt, ontkom je studenten komen in die ruimte letterlijk samen binnen het bedrijf”, vertelt Emiel Nikkels, zichtbaar en uitnodigend. Met een nieuw er niet aan. Dat doet wat met de beeldvorming om te werken aan innovaties van de toekomst. planvormer bij Nikkels. “Hierna lieten we onze onderkomen moet de regio de technische sector en zorgt voor een vliegwieleffect.” omarmen. Joop Hazeleger van Knooppunt Techniek weet wat daarvoor nodig is: een ijzer- Voortdurende vernieuwing sterke band met de regio en het bedrijfsleven. REGIOKATERN OOST | Juni 2018 | BNL | 29 Tekst | Eva van Beveren vernieuwde en verduurzaamde werkplaats zien Bedrijfsleven dichterbij waardoor we nu volledig zelfvoorzienend zijn in En dat is precies wat de sector nodig heeft, warmte en stroom. Onze andere stagiaire Mike Het Technova College wordt momenteel afge- meent Hazeleger. “Het onderwijs, dus niet alleen nam de groep vervolgens mee de bouwplaats rond en naar verwachting is de officiële opening technische opleidingen, loopt vaak achter de op, waar wij 68 woningen realiseren.” Met zijn Knooppunt Techniek wil Hazeleger de in oktober dit jaar. Een Edes consortium van feiten aan. Wanneer er een nieuwe opleidings- instroom op technische opleidingen verhogen. bedrijven, waaronder Bouwbedrijf Kreeft en richting wordt ontwikkeld, ben je zo’n zeven jaar Voor veertien eerstejaarsstudenten Civiele ­Techniek Dit doet de organisatie door tussen het onder- Bruil Bouw, heeft zich langdurig aan het project verder voordat de eerste student zijn diploma van de HAN, startte hun b ­ ouworiëntatie­dag in wijs en het bedrijfsleven – er is een samenwer- verbonden. “Dat is mooi en bijzonder’’, vindt haalt. Dat kunnen we ons niet veroorloven. de collegebanken. Dusseldorp Infra, Sloop en king met zo’n tachtig ondernemers in de regio Hazeleger. “Zij blijven betrokken als het gaat om Daarvoor is het essentieel dat het bedrijfsleven Milieutechniek uit Arnhem gaf uitleg over het Ede – te opereren. Zo organiseert hij allerlei onderhoud én de verdere ontwikkeling van het dichterbij studenten komt te staan. De relatie bedrijf en werk waarna één van de stagiaires activiteiten rondom het technisch onderwijs, gebouw en de opleiding. Het Technova College met de regio, in ons geval is dat veel mkb, is haar stage-ervaringen deelde. “Met deze dag Nikkels bouwbedrijf organiseert nu al zo’n vijf Ook bij Dusseldorp waren de reacties van de zoals de Bouw Inspiratie Dag, die samen met wordt op die manier geen museum, maar is aan ontzettend belangrijk. Dat zit hier – dankzij proberen wij studenten én mogelijk toekomstig jaar bouworiëntiedagen. “Ook uit eigen ervaring deelnemers louter positief. De Beijer: “Iedereen gaf de afdelingen Veenendaal en Zuid-West Veluwe voortdurende vernieuwing onderhevig.” de samenwerking met de afdeling Zuid-West personeel enthousiaster te maken voor een vak in weet ik dat een bedrijfsbezoek veel meer nieuwe aan het mooi te vinden om het vak in de praktijk werd georganiseerd en waar zeshonderd basis- Veluwe van Bouwend Nederland – wel goed. de techniek”, vertelt Stef de Beijer, vestigingsleider informatie en indrukken geeft dan wanneer je te zien en te beleven. Dan ziet alles er toch weer scholieren kennis met techniek konden maken. We kennen elkaar en gunnen elkaar veel.” bij Dusseldorp. “Met zo’n dag speel je jezelf toch alleen in de schoolbanken blijft zitten”, vertelt anders uit. Daarnaast hadden we geluk met in de kijker.” Nikkels. En dat bleek ook wel uit de reacties van het weer, wat een rond­leiding altijd nog mooier Na het college ging de groep langs bij het Arnhemse de deelnemende studenten; “een leerzame dag”, maakt.” project ‘Groot onderhoud Geitenkamp fase 2’ waar “zowel de uitleg op kantoor over de processen als riool en bestrating worden vervangen. Tijdens een op de bouwplaats waren top” en “het heeft mijn Binnen Nikkels is er veel aandacht voor de jeugd. rondgang over het werk, maakten studenten ook beeld van het werk van een bouwteam positief “Wij vinden dat de jeugd de toekomst is. Op kennis met de opdrachtgever, de gemeente Arnhem. veranderd”. jaarbasis hebben wij gemidd VBVvV&VvRVVVƶ VwVVVƶ"fVV( &7Fv&W2&VWB&VG&b( GW2斶V2( ŦvFR6r2&V6FW&BfFPVGfW&FW"FR&WrVbbF"&FPBfFVƖrFRF֖7G&FRbvW&f&&W&VFrआWBVFVfvRV6VFBf&VvP6Vv( 2BRvVVv&VpVVVFw6&VG&bVV&&VR#BVW&ƖvVfVB&WvV6VWBvW&fVVVvPVVFrvVW"&2FW'Vr( Ф&GW76VF'fVV7Fv&W2g7GVFVW"ЦFW'2bG&VW2FRfFV( VFVVV&&VvG&R&VfW"&7Fv&W2W2g7GVFVW&FW'0VGvVRG&VW2( fW'FVBFR&VW"( vVƖ@FBF"&Wv&:FFVFvVFV6VFvV`VFVr66VfW"2&VG&bVf WB2W76VFVVF@WB&VG&g6WfVF6FW&&7GVFVFVBFR7FbFBV6BFR&VFV227FrFRVvvVv@f&&Vw&22FBRW"2&VG&b7FV`VRWBFVWB2WB&VrfFPFV7BV6F\:FVBf"RVR'&6R( Ю(